Les licitacions de contractes

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48, 65, 69, 70
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante, transparencia, transparència

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica