Quins contractes fa l'Ajuntament?

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48, 65, 69, 70
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante, transparencia, transparència

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
La contractació municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica