Cost efectiu dels serveis

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Fonts:Intervenció General
Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
Etiquetes:prestaciones, prestacions, Cost econòmic, Coste económico, servei, serveis, serveis municipals, servicio, servicios, servicios municipales

Descàrregues

2018
Documents relatius al cost efectiu dels serveis 2018
Format:
Data creació: 11/03/2020
Data publicació: 14/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
2017
FORMULARI CE1a; CE1b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II, DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE. FORMULARI CE2a;CE2b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE FORMULARI CE2 - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'O
Format:
Data creació: 16/11/2018
Data publicació: 13/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
2016
FORMULARI CE3a - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 13/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 13/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 13/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual