Subvencions i ajuts atorgats i retiment de comptes

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Subvencions
Descripció: Control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats, i la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris.
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1d
INFOPARTICIPA 36; ITA 56
Etiquetes:subvenció, subvención, subvenciones, subvencions, ajuts, Ayudas, retiment de comptes, rendición de cuentas, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Subvencions, ajuts i premis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica