Quant guanyen els representants polítics ?

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els regidors
Descripció: Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors , i l'alcalde.
Fonts:Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 7; ITA 57
Etiquetes:Regidor, Regidora, regidoras, regidores, regidors, salari, salario, sou, sueldo, partido politico, partit polític, alcalde

Descàrregues

Drets econòmics dels regidors/es i assignacions als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Ple Municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
QUANT GUANYEN L'ALCALDE I ELS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT ? Retribucions anuals segons tipus de càrrec, dedicació i règim de dedicació. Informació actualitzada a data de 20 de setembre de 2017.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica