Retribucions dels regidors

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els regidors
Descripció: Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors , i l'alcalde.
Fonts:Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 7; ITA 57
Etiquetes:Regidor, Regidora, regidoras, regidores, regidors, salari, salario, sou, sueldo, partido politico, partit polític, alcalde

Descàrregues

Retribucions anuals segons tipus de càrrec, dedicació i règim de dedicació. Informació actualitzada a data 20 de novembre 2018.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Drets econòmics dels regidors/es i assignacions als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica