Declaració de Bens Patrimonials i Activitats dels Regidors

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els regidors
Descripció: Publicació de les dades de les Declaracións d'activitats, patrimonials i d'interessos dels regidors municipals.
Fonts:Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1d; 56.1; 56.2
INFOPARTICIPA 8; ITA 8
Etiquetes:regidors, regidores, regidoras, bens patrimonials, bienes patrimoniales, Actividades económicas, Activitats econòmiques, Regidor, Regidora, propietats, propiedades, posesiones, posessions

Descàrregues

Declaració de béns i activitats a la fitxa de cada regidor
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica