Organització Administrativa de l'Ajuntament.

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: El govern i l'organització
Descripció: Organigrama que conté l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb les Àrees, Serveis i Programes, amb la identificació del responsable polític i del responsable tècnic de cada àmbit.
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
INFOPARTICIPA 14
Etiquetes:gobierno, govern, estructura municipal, Organigrama, organització municipal, organización municipal

Descàrregues

Organització administrativa municipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Organigrama de l'organització administrativa
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica