Qualitat dels serveis municipals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Enquestes, memòries i altres formes d'avaluacioó amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts:Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
INFOPARTICIPA 52
Etiquetes:Cartes de serveis, cartas de servicios, compromisos, serveis municipals, servicios municipales, prestaciones, prestacions, calidad, qualitat, ciudadanía, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

Enquestes sobre prestació de serveis municipals en relació als compromisos de les cartes de serveis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquestes de satisfacció: Enquestes sobre la prestació de serveis municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria SAC 2016. dades i informació estadística de tràmits, consultes i suggeriments dels ciutadans
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Memòries d'actuació dels serveis municipal: Transparència i Organització: Memòria d'activitats 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Memòria 2017. Ajuntament de Sabadell
Format:
Data creació: 15/03/2018
Data publicació: 30/03/2019
Freqüència d'actualització: Anual