Qualitat dels serveis municipals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Enquestes i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts:Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
INFOPARTICIPA 52
Etiquetes:Cartes de serveis, cartas de servicios, compromisos, serveis municipals, servicios municipales, prestaciones, prestacions, calidad, qualitat, ciudadanía, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

Enquestes sobre prestació de serveis municipals en relació als compromisos de les cartes de serveis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica