Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
INFOPARTICIPA 22; ITA 37

Descàrregues

Execució trimestral del pressupost
Format:
Freqüència d'actualització: Trimestral