Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Recursos Humans-T3
Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d; 11.1e
INFOPARTICIPA 26; ITA 4, 6

Descàrregues

Plantilla de personal eventual 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Plantilla de personal funcionari 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Plantilla de personal laboral 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Relació de llocs de treball 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web: Organització administrativa muncipal
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica