Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
INFOPARTICIPA 28

Descàrregues

Web de selecció de personal - RRHH
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica