Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Urbanisme-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
INFOPARTICIPA 29; ITA 14

Descàrregues

Web urbanisme. Indicadors de transparència
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2017
Inventari de béns i drets 2017
Format:
Data creació: 19/12/2018
Data publicació: 20/12/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Inventari de bens i drets 2016
Format:
Data creació: 20/10/2017
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Inventari bens i drets 2015
Format:
Data creació: 20/10/2016
Data publicació: 09/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Inventari bens i drets 2014
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Inventari bens de drets 2013
Format:
Data creació: 16/02/2017
Data publicació: 14/02/2018
Freqüència d'actualització: Anual