Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Secretaria General-T1
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
INFOPARTICIPA 34; ITA 56, 68

Descàrregues

Estadística sobre el % en volum pressupostari de contractes segons procediment
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Contractistes d'obres i serveis. Import acumulat dels darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Contractistes d'obres i serveis. 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Contractistes d'obres i serveis. 2018
Format:
Data creació: 06/02/2019
Data publicació: 07/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors 2018
Format:
Data creació: 06/02/2019
Data publicació: 07/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual