Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Intervenció-T
Tresoreria-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
INFOPARTICIPA 35; ITA 45

Descàrregues

Intervenció General: Informes mensuals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Mensual
Tresoreria: Informes trimestrals sobre compliment de terminis.
Format:
Freqüència d'actualització: Trimestral