Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Fonts:Transparència i Organització
Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 7; ITA 57

Descàrregues

Drets econòmics dels regidors/es i assignacions als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Retribucions anuals segons tipus de càrrec, dedicació i règim de dedicació.
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica