PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

COMERÇ

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) i Junta Arbitral de Consum (JAC)

Què fem a l'OMIC?

Què fem a l'OMIC?

Què fem a l'OMIC?
L'OMIC és un organisme d'àmbit municipal que informa els consumidors sobre els seus drets i deures en temes de consum i tramita les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. Però no són competència de l'OMIC, els litigis o conflictes entre particulars i els conflictes on hi hagi indicis de delicte o estafa.

Com pots reclamar?

Com pots reclamar?
 1. Sol·licitar el Full Oficial per fer la reclamació (Si no te'l faciliten, pots reclamar presentant una instància al Registre General de l'Ajuntament, fent constar el NO lliurament de l'esmentat Full amb una exposició breu dels fets causants de la reclamació i adjuntant fotocòpies de tota la documentació referent al cas).
 2. Emplenar-lo al mateix establiment, seguint les instruccions adjuntes.
 3. Adreçar-lo a l'Agència Catalana de Consum o a l'OMIC.
 4. Tramitar la reclamació a l'OMIC.

Què fem a la Junta Arbitral de Consum (JAC)?

Què fem a la Junta Arbitral de Consum (JAC)?

L'Arbitratge de Consum és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, els conflictes de consum entre les empreses i els seus clients, substituint així l'actuació dels Jutges i Tribunals.

Els usuaris i consumidors han d'iniciar la sol·licitud d'arbitratge i aquesta prosperarà si les dues parts (empresa i consumidor) hi estan d'acord i l'accepten expressament.

La decisió arbitral dictarà laude de compliment obligatori per ambdues parts.

Destaquem

Destaquem

  Campanya informativa sobre requisits mínims als establiments comercials de la Creu de Barberà

   L’Ajuntament de Sabadell amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, realitzarà una campanya informativa sobre “Requisits mínims exigibles als establiments pel que fa a la informació als consumidors”.
   La campanya consisteix en donar informació, comprovar i donar assessorament sobre la normativa referent a horaris comercials, fulls oficials de reclamació, l’exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de pagament, entre d’altres aspectes.
   Aquesta campanya es durà a terme en 100 establiments de la Creu de Barberà els dies 5,6,7,12,13 i 14 de febrer.
   Una persona amb acreditació de l'Ajuntament, realitzarà les tasques informatives encomanades.

Normativa de consum

Normativa de consum
 • Decret 70/2003, del 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en la prestació de serveis.

  Llegir més
 • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, us recordem que en primer lloc sempre us heu d'adreçar directament a l'empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Un cop feta aquesta reclamació, l'empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa o la resposta no és favorable, podeu presentar una reclamació a l'OMIC per tal que iniciem el procediment de mediació. Aquí trobareu un model d'escrit de reclamació que podeu fer servir en cas que la compra hagi estat realitzada fora d'un establiment comercial o us sigui molt costós presentar-vos a la botiga on vareu fer l'acte de consum objecte de la vostra reclamació.

OMIC i JAC en xifres

Guia Bàsica dels Drets dels Consumidors

Guia Bàsica dels Drets dels Consumidors
En aquesta guia, els consumidors i els usuaris trobareu informació actualitzada referent als drets bàsics que us assisteixen en un bon nombre de serveis, com podeu exercir-los i com reclamar quan no els respectin.

Consulteu-la!

 

 

També et pot interessar...