Instruments: ajuntament eficient i proper

Per tal de recuperar el concepte de servei públic, el Govern plantejarà les reformes organitzatives i les millores en la gestió dels recursos econòmics i tècnics de l’Ajuntament que contribueixin a la simplificació i modernització de l’administració, a una més eficient prestació dels serveis i a una millor atenció i resposta als ciutadans. Un Ajuntament al servei dels veïns i veïnes de Sabadell. 

  Més informació (pdf)