PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Queixa o reclamació a la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

La Síndica té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació de les administracions. Vetlla per la bona governança de l’Administració Local i dels Ens que en depenen, com ara les empreses de recollida d’escombraries i de la neteja viària, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració local, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

presencial  Presencial
telefon  Telèfon

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

La queixa s’ha de presentar per escrit, ha d’anar signada i ha d’incloure les dades personals:
- Nom i cognoms, domicili, DNI i telèfon.
- Explicació breu dels fets i dels antecedents que considereu oportuns

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Competències de la Síndica Municipal de Greuges,

En què pot intervenir?

La Síndica municipal de greuges pot intervenir en els casos que afecten els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de l’administració local:
Retards indeguts o injustificats en l' actuació administrativa.
Errors o arbitrarietats en l' aplicació de les normes legals o quan les normes no s' apliquin com cal.
Incompliment, paralització o no execució des les resolucions adoptades per l' Ajuntament.
Negativa per part de l' Ajuntament a facilitar la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen dret.
Atenció inadequada.
Motivació insuficient de les resolucions.
I en general, davant de qualsevol actuació que impedeixi o dificulti l'exercici legítim dels drets constitucionals.

En què NO pot intervenir?

La Síndica de Greuges no pot intervenir en els següents supòsits:
La Síndica rebutjarà la tramitació de queixes i reclamacions que estiguin fora del seu àmbit d'actuació i específicament les següents:
Les que es presentin de forma anònima.
Les que no hagin acreditat la representació.
Les que denotin una manifesta mala fé.
Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.
Les que no vinguin motivades per l'actuació de l'Ajuntament de Sabadell o dels seus ens dependents.
Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.
Aquelles queixes o reclamacions que es presentin després d'un any a partir del moment en que l'interessat tingués coneixement dels fets objecte de les mateixes.
Les de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l'Administració municipal en temes relatius a l'àmbit d'aquestes relacions.

TRAMITAR

Presencial

 • Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
 • Adreça: Rambla, 69
  Horari: Dilluns, dijous i divendres de 8.30 a 14.30 h Dimarts i dimecres de 8.30 a 17 h ininterrompudament
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

Telefònic

  Telèfon: 93 726 42 11
  Horari: Dilluns, dijous i divendres de 8.30 a 14.30 h Dimarts i dimecres de 8.30 a 17 h ininterrompudament

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament