PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Ajuts de menjador escolar

Afavorir que els alumnes de famílies que tenen dificultats econòmiques o socials puguin accedir a l'ús del
menjador escolar, garantint l'alimentació als infants que es troben en situació més vulnerable.

Quan?

2019: del 25 d'abril al 17 de maig (ambdós inclosos). A partir de l´1 d´octubre hi ha una segona convocatòria.

Què necessito?

Sol·licitud (una sol·licitud per família)

- Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar presentar fotocòpia del certificat de naixament o del llibre de família. (no cal per a les persones que ja van presentar sol·licitud d'ajut pel curs 2018-2019)
- IDALU (no cal pels de P3 i els que ja ho van sol·licitar l'any passat)

- En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d'ingressos.
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l’any 2018.
- En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponents a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social) caldrà aportar fotocòpia del certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantia anual corresponent a l'any 2018(*).


Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius):

· Prestacions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Depèndencia
· Indemnizacions per acomiadament
· Prestacions per acolliment familiar
· Prestacions a favor de familiar
· Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial

I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


. Documentació complementària:

- En el cas de divorci: fotocòpia conveni o sentència de divorci si no s’ha aportat l’any anterior.
- En el cas d'infants en acolliment, fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència., si no s’ha aportat l’any anterior.
- La condició de custòdia compartida, quan només autoritza un progenitor, segons bases de la convocatòria .
- Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l’administració competent.

Documents i enllaços relacionats

TRAMITAR

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Adreça: c. de la Indústria, 10 Horari Despatx Lluch: dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 8:30 a 15:00 (fins el 13 de setembre)
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Adreça: c. d'Arousa, 2 Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14:00, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Adreça: c. de Sant isidor, 45 Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Adreça: pl. de Castelao, 1 Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Adreça: pl. de Montcortès, 1 Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h Horari estiu 2019: de 9:00 a 14 h, agost tancat

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament