PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
27
Gener
2017

Audiència pública sobre el contracte de residus de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha convocat per a la propera setmana una audiència pública...

Audiència pública sobre el contracte de residus de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha convocat per a la propera setmana una audiència pública oberta a tota la població per explicar quina és la situació que ha portat el Govern a iniciar el procediment de revisió del contracte de gestió del servei de neteja de l’espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans. 

Atesa la importància del tema, el Govern municipal vol facilitar, de forma directa, tota la informació a la ciutadania en general i, en particular, als treballadors de l’empresa que presta el servei, per facilitar d’aquesta manera atendre i resoldre dubtes que sobre aquest tema puguin sorgir.

Assistiran a l’acte el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, el regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, i el regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero.

Per tal de permetre una major assistència s’ofereix en dos horaris i espais diferents:

- Dilluns 30 de gener, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Can Rull (c. de Sant Isidor, 51).

- Dimarts 31 de gener, a les 12 del migdia, a l’Espai Polivalent del Parc del Nord (rda. de Navacerrada, 58).

26
Juliol
2017

Caduca l’expedient per declarar nul el contracte

Caduca l’expedient per declarar nul el contracte

El passat 26 de juliol va finalitzar el termini de sis mesos per completar el procediment de revisió d’ofici per declarar nul el contracte del servei de recollida de residus i neteja viària. Durant aquest període calia donar audiència a l’empresa i sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora un dictamen vinculant sobre la nul·litat del contracte. Però el procés no s’ha pogut completar perquè l’Ajuntament no ha pogut disposar de la copia oficial de l’expedient d’adjudicació del contracte a SMATSA confiscat per els Mossos d’Esquadra el 27 de novembre de 2012 tot i haver realitzat les següents gestions:

  • El 1/2/17 l’Ajuntament sol·licita al Jutjat d’instrucció la còpia de l’expedient.
  • El 9/2/17 el Jutjat requereix als Mossos (que estaven realitzant les tasques d’investigació sobre presumptes delictes contra l’administració pública en la peça 28 de mercuri) la remissió de l’expedient.
  • El 16/2/17 els Mossos lliuren l’expedient als Jutjats.
  • El 14/2/17 el Jutjat resol, a la vista de la complexitat de la documentació lliurada, que no s’efectuï ni es lliuri cap còpia fins que no finalitzi el procés d’instrucció. Es notifica aquesta decisió a l’Ajuntament el dia 20/2/17.
  • El 23/2/17 l’Ajuntament interposa un recurs contra la decisió del Jutjat tornant a reclamar la còpia.
  • El 6/3/17 el Jutjat passa el recurs a les parts (fiscalia, acusats, acusacions) per que presentin les seves al·legacions.
  • El 17/3/17 Fiscalia s’oposa al recurs de l’Ajuntament i al lliurament de la còpia.
  • El 23/3/17 el Jutjat dóna per rebut l’escrit de fiscalia i queda sobre la taula per a resoldre.
  • El 5/6/17 el Jutjat acorda prorrogar 18 mesos més la instrucció de la peça 28.

Amb la finalització del termini, l’Ajuntament podria acordar iniciar altre cop el procediment. Però en vistes de la pròrroga fins el desembre de 2018 de la instrucció de la peça 28, i de la negativa del Jutjat a facilitar cap còpia de l’expedient fins que s’hagi finalitzat la instrucció, no té cap sentit tornar a iniciar l’expedient.

És per aquest motiu que el 26/6/17 l’Alcalde decreta realitzat totes les actuacions i procediments necessaris per tal d’esmenar i/o sancionar les presumptes irregularitats i incompliments relacionats amb l’execució del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària que, en el cas d’haver-se completat la declaració de nul·litat del contracte, no hagués calgut tramitar perquè s’hagués anul·lat el contracte i tots els actes administratius posteriors.

10
Gener
2018

L’ajuntament de Sabadell detecta irregularitats en el sistema de seguiment GPS

A més de les irregularitats en l'adjudicació del contracte a l’empresa Smatsa l’ajuntament de Sabadell n’ha detectat també en la pròpia execució del contracte per part de l'empresa. Aquest és el cas,  per exemple, de la no implantació del sistema de control i seguiment del servei mitjançant GPS, des de l'inici del contracte, tal i com recull la seva oferta. Aquest sistema no va començar a estar operatiu, parcialment fins el gener de 2016 (76% vehicles recollida i 27% vehicles neteja).

És en aquest sentit que l’ajuntament ha requerit a Smatsa que apliqui el sistema a tots el serveis. Si no ho fa se li obrirà un expedient sancionador que pot acabar amb la rescissió del contracte per incompliment greu d’un aspecte essencial.

24
Gener
2018

L’Ajuntament de Sabadell requereix a l’empresa Smatsa que compleixi les condicions del contracte

El consistori ha detectat tant facturació de més com menys serveis dels contractats, posant en dubte la viabilitat econòmica del contracte

L’Ajuntament de Sabadell requereix a l’empresa Smatsa que compleixi les condicions del contracte

L’Ajuntament de Sabadell ha instat a l’empresa Smatsa al total compliment del contracte de residus i neteja a la ciutat després que hagi detectat diversos incompliments en el mateix.

El consistori ha obert diversos expedients a l’empresa per reclamar la compensació pels imports pagats de més, exigir el compliment dels serveis contractats i per sancionar per les faltes comeses.

18
Gener
2017

L’Ajuntament sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat la revisió del contracte de recollida de residus i neteja viària

El consistori qüestiona la legalitat del contracte amb Smatsa després que un estudi tècnic hagi detectat diverses irregularitats

L’Ajuntament sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat la revisió del contracte de recollida de residus i neteja viària

L’Ajuntament de Sabadell sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora –òrgan consultiu depenent de la Generalitat de Catalunya– un dictamen preceptiu i vinculant, que determini si el contracte de residus i neteja, adjudicat a Serveis de Medi Ambient, SA (Smatsa) l’any 2012, per 15 anys, és nul.

Aquesta decisió l’ha pres el consistori després que el Servei d'Anàlisi i Projectes de l’Ajuntament, encarregat d'estudiar el funcionament, el control i la viabilitat dels serveis públics municipals, hagi estudiat el grau de compliment en l'execució d’aquest servei en relació amb l'oferta presentada per l’empresa i hagi detectat diferents nivells d’irregularitats.

Aquestes irregularitats serien, d’una banda, tant en relació amb el procés de licitació –investigat en el cas Mercuri per delictes contra l’administració pública–, els plecs de condicions, l’oferta presentada per l’empresa Smatsa, el procés de valoració de les ofertes i la signatura de contracte. Com, d’altra banda, quant a la prestació i fiscalització del servei.

L’anunci l’ha fet avui l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, en el transcurs d’una roda de premsa, acompanyat pel regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, i pel regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero.

Per a Fernàndez, “és compromís d’aquest Govern oferir un servei públic de qualitat i, per tant, conèixer si estem donant a la ciutadania uns serveis de qualitat a un preu just o si finalment resulta que hem estat pagant un preu excessiu per la qualitat dels serveis que rebem. Si paguem per 10, volem rebre i hem de rebre servei per 10 ” i, en aquest sentit, ha afegit que “ens estem dotant d’eines per prevenir i evitar les possibles pràctiques incorrectes a l’administració en el nostre objectiu clar i ferm de lluitar contra la corrupció”.

És en aquest sentit que l’Ajuntament ha decidit que la Comissió Jurídica Assessora com a òrgan encarregat de vetllar, també, per la legalitat de l’actuació dels ens locals de Catalunya, atesa l’autonomia i independència de què gaudeix, dictamini si el contracte és nul i l’Ajuntament ha de tramitar la nul·litat, o bé no el consideri nul i, per tant, l’Ajuntament hauria d’obrir els corresponents expedients sancionadors a l’empresa per les irregularitats detectades.

Des de possibles irregularitats en la contractació fins a incompliment del servei

De l’estudi dels tècnics municipals es deriven dos informes, en els quals es detectarien diferents nivells d’irregularitats. Un de jurídic sobre les irregularitats en el plec de condicions de la licitació –ja finalitzat i que s’eleva a la Comissió Jurídica Assessora– i un altre sobre la qualitat en la prestació del servei, actualment en fase d’elaboració

En el primer dels informes –que es portarà a l’aprovació del Ple municipal del mes de gener– es constata que en el Plec de clàusules del concurs s’establien algunes anormalitats, com una garantia de 600.0000 € en lloc dels més de 12 M€ a què obliga la llei (un 5% de l‘import de l’adjudicació del contracte) –tot i que en aquest cas, aquest fet hauria prescrit al desembre de 2015–; o la qualificació del contracte com a gestió de serveis públics –conegut com a concessió– quan en realitat hauria de ser de contracte de serveis, fet que permet allargar la durada del contracte de 4 anys (ampliable a 2 més) fins a 15 (ampliable a 5 més) i limita l’exposició pública dels 56 dies, amb la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), a només 20 dies i sense obligació de publicar al DOUE.

O la compra de vehicles per part de l’empresa adjudicatària finançada amb una subvenció periòdica de l’Ajuntament a través d’una figura de contracte no aplicable a privats i amb un cost financer més elevat que el mercat i sense puntuació tècnica econòmica en el concurs.

En aquest informe es fa esment també que en el procés de licitació i valoració de propostes s’hauria donat per vàlida la justificació de la solvència econòmico-financera presentada per Smatsa, permetent-la participar al concurs, quan hi havia prou elements que indicaven tot el contrari: haver aprovat, en l’anterior contracte, factures abans de la finalització del servei per poder pagar les nòmines al personal; les dades de volum de negoci indicaven un import per 1 M€ menys que l’import del concurs; o algunes dades que mostraven que no es disposava de capacitat per atendre els deutes amb venciments inferiors a un any.

Pel que fa a la signatura del contracte, també s’han detectat possibles irregularitats, ja que l’empresa adjudicatària aportava la garantia definitiva en forma d’aval bancari anual, en lloc de per la durada pel total de contracte més un any que és com està establert per llei.

Quant a l’execució de contracte, en l’informe encara en fase d’elaboració es planteja que en l’oferta de l’empresa adjudicatària es proposava uns costos laborals superiors als que establia el conveni laboral a què feia referència el plec: des de la imputació de costos de vestuari o elements auxiliars que no s’utilitzaven (oficines, personal administratiu, informadors o peons); o la imputació del cost de cap d’unitat molt per sobre del preu real; o els càlculs del cost d’antiguitat amb pagues extraordinàries, en lloc de només amb el salari base, entre altres, per exemple i que haurien significat una sobrefacturació propera als 6 M€.

El Servei d'Anàlisi i Projectes està fent també un control i fiscalització de la pròpia prestació de servei. En aquest sentit, quant a la recollida del residus, l’empresa adjudicatària hauria presentat rendiments més baixos que els compromesos en la mateixa oferta i, per tant, certificant menys volum de feina que la que hauria de correspondre per aquell preu. També, l‘estudi fet indica que Smatsa hauria fet menys del 60% de les neteges de contenidors contractades; o que hauria endarrerit fins al gener del 2016 el sistema de seguiment GPS d’equips, situació que hauria deixat l’Ajuntament durant 41 mesos sense capacitat de control de posicionament. O, en el cas de la neteja viària, l’empresa no hauria informat del nivell de compliment dels 52 serveis previstos en l’oferta, indicant només els recursos que posava a disposició.

El 10% de pressupost municipal es destina a la recollida de residus i neteja viària

El contracte per la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers és el de més import adjudicat per l’Ajuntament; el 2015 representava el 10,85% del total del pressupost inicial i “és clar que la ciutadania no està rebent un servei de qualitat pel preu que està pagant”, ha comentat Guerrero. A més, ha volgut deixar de manifest que “volem reconèixer la feina feta pels treballadors i les treballadores del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat, ja que aquest Govern no posa en dubte la seva professionalitat, sinó el que qüestiona és l’actuació correcta de l’empresa” i ha finalitzat afegint que “el procés de revisió no posa en dubte ni la continuïtat del servei ni l’estabilitat dels llocs de treball”.

Per últim, també es detecta que l’Ajuntament en el seu moment no hauria actuat correctament en la fiscalització del servei, ja que per exemple, l’Ajuntament no va definir, en el termini de 6 mesos des de l’inici del contracte a l’agost de 2012, els criteris de qualitat; o s’haurien acceptat factures d’equips posats a disposició del servei enlloc de certificar serveis efectivament prestats; o s’haurien revisat a l’alça els preus de 2013 i 2014 amb índex diferents dels previstos legalment i sobre conceptes no revisables (els preus de 2015 i 2016 (amb IPC -1 i 0, no es van revisar), amb un sobrecost dels errors que pel període agost 2012 a desembre 2016 serien d’1.210.220 €.

També es posa de manifest que en el mandat anterior no es va encarregar cap auditoria de control de la prestació de servei, inclosa en el preu del contracte. Ha estat al 2016, amb l’actual Govern, quan s’ha contractat l’auditoria. Un cop finalitzada tant aquesta auditoria del servei com l’estudi de l’estat del contracte, se seguirà amb els procediments legalment establerts per esmenar les irregularitats detectades.

Per a Boada, “des de l’administració tenim l’obligació de rendir comptes a la ciutadania, hem de tenir eines per poder determinar el grau d’adequació dels contractes externs, exigir el compliment en el cas de desviacions i denunciar les situacions irregulars”. És en aquest sentit que Boada ha recordat que el Govern va elaborar en Pla d’avaluació per analitzar tant la qualitat i la gestió, com el compliment dels mateixos. [Més info del Pla: L'Ajuntament de Sabadell avalua la qualitat i gestió dels serveis municipals externalitzats ]

A més d’aquest Pla i, en el cas concret de la recollida de residus i neteja viària, des del moment que es van detectar les primeres irregularitats en la gestió i per atendre també les reclamacions de la ciutadania, l’Ajuntament va incrementar el personal adscrit al departament municipal per tal de portar un major control i seguiment del servei. A més, s’ha creat la figura d’inspector de carrer, fins ara inexistent, com a primer pas per a la creació d’un cos d’inspecció encarregat de vetllar i fiscalitzar el bon funcionament dels serveis municipals gestionats externament.

10
Gener
2018

Smatsa només ha complert el 59% dels serveis de neteja a la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell ha obert un expedient sancionador a l’empresa Smatsa exigint el compliment del servei.

10
Gener
2018

Smatsa només ha fet el 20% dels serveis de neteja de contenidors contractats a la ciutat

D’entre les irregularitats detectades en l’execució del contracte per part d’Smatsa, l’empresa no ha fet el 68% de les neteges de contenidors contractades. En alguns casos els contenidors no s’han netejat mai. Es tracta d’ un incompliment que genera un impacte greu en la salubritat de la via pública.