PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Urbanisme i Habitatge

20
Novembre
2015

Sabadell exigeix a la Sareb que posi a disposició els 244 pisos buits que té a la ciutat

L'Ajuntament inicia els mecanismes que preveu la llei 24/2015 per fer-ho efectiu

 ilp20

El Govern de Sabadell engegarà un protocol d’actuació municipal per desplegar la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquest protocol establirà com abordar tot el procés que estableix la llei, per donar resposta a les situacions d’exclusió residencial, a Sabadell.

 

Categories: Ajuntament, Habitatge, Urbanisme i Habitatge

13
Novembre
2015

Sabadell desplegarà en la seva totalitat la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència de l’habitatge i la pobresa energètica

 

El Govern municipal de Sabadell desplegarà en la seva totalitat la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Per aconseguir aquest objectiu, la Regidoria d’Habitatge ha organitzat per al proper dia 20 una jornada de treball, que donarà a conèixer tots els detalls de la llei als tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell que treballen per donar sortida a les situacions d’exclusió residencial que hi ha a Sabadell.

 

Categories: Govern, Ajuntament, Urbanisme i Habitatge

13
Novembre
2015

Diversos ponts de la Gran Via quedaran tallats al trànsit durant tres nits de la propera setmana

A partir del dilluns, 16 de novembre, es faran treballs  consistents en la implementació de telegestió  a  les bombes dels pous d’aigües pluvials de la Gran Via. Aquestes feines faran necessari tallar el trànsit de vehicles sota alguns ponts i que es desviïn pel lateral.

 

Categories: Espai públic , Urbanisme i Habitatge

06
Novembre
2015

Tall de trànsit al carrer de l'Uruguai per obres de renovació del clavegueram

El tram del carrer de l'Uruguai situat entre l'avinguda d'Arraona i el carrer de Colòmbia estarà tallat al trànsit de vehicles, a partir de dilluns 9 de novembre, a causa de l'inici de les obres de renovació d'un tram de la xarxa de clavegueram.

 

Categories: Espai públic , Urbanisme i Habitatge

01
Octubre
2015

El govern municipal afronta l’actualització i millora del Pla Especial de protecció del patrimoni de la ciutat

El Pla inclourà el desenvolupament d'una estratègia, el disseny de les eines de gestió necessàries i la previsió dels recursos a utilitzar...

El Pla inclourà el desenvolupament d'una estratègia, el disseny de les eines de gestió necessàries i la previsió dels recursos a utilitzarpepbamas

 

El govern municipal de Sabadell ha iniciat un procés d’actualització i millora del Pla Especial del Patrimoni de Sabadell ([PEP]BAMAS), amb l’objectiu d’aconseguir una millor protecció del patrimoni de la ciutat. Després de l’aprovació inicial ja realitzada el maig passat, la voluntat del nou govern és aprofitar aquesta oportunitat per aconseguir una major efectivitat del Pla. En aquest procés, el govern pretén posar l'èmfasi en els aspectes de manteniment i recuperació dels elements patrimonials, potenciant el seu valor com a espais d’ús ciutadà.

Tal i com ha explicat el tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, “volem donar molta importància a la protecció, a la seva conservació i també al seu ús per donar un valor afegit als elements que s’inclouen al pla. Per fer-ho definirem una estratègia i un recursos de gestió, que es tradueixin en un seguit de mesures per conservar el patrimoni”.

L’objectiu principal d’aquest procés és aprofundir en els mecanismes de gestió i finançament que han de permetre la conservació del patrimoni. Aquesta actualització inclourà el desenvolupament d'una estratègia, el disseny de les eines de gestió necessàries i la previsió dels recursos. D’aquesta manera el govern municipal vol anar més enllà de la delimitació i descripció del grau de protecció dels elements i plantejar la redacció d’un document que, a través d’incloure un estudi econòmic i financer més extens que l’anterior i adaptat a les noves propostes, desenvolupi una bateria d’eines i un pla de treball que faci efectiva la protecció i dinamització d’aquest patrimoni.

En aquest sentit,Serracant ha afegit que: “encetem un procés d’actualització i millora per garantir de manera eficaç la protecció dels béns arquitectònics, arqueològics i naturals i aprofundir en els mecanismes de gestió i finançament, que de fet són els que han de permetre aquesta conservació del patrimoni. Eixamplarem l’estudi econòmic i financer perquè entenem que a partir d’aquest instrument definirem com fer efectiva aquesta millor protecció. És a dir, que abordarem qüestions relacionades amb bonificacions, exempcions o tasques de rehabilitació per ajudar a conservar els béns privats. Així mateix, i pel que fa als edificis públics també buscarem recursos per poder fer efectiu el seu manteniment”.

Un altre aspecte rellevant de l’actualització que ha emprès el govern municipal passa per millorar la comprensió tècnica de les fitxes que descriuen el nivell de protecció de cada element, per evitar així múltiples interpretacions de lectura, com ha estat el cas, per exemple dels conflictes sorgits en el Despatx Corominas.

Precisament en el cas del Despatx Corominas el tinent d’alcalde ha puntualitzat que “durant l’estiu els serveis tècnics municipals van assabentar-se de l’enderroc d’un nou element protegit a l’interior del conjunt del Despatx Corominas sense la corresponent llicència d’enderroc i per aquest motiu es van paralitzar les obres. En aquest cas, estem parlant d’un element clarament protegit, però en altres ocasions en el mateix element hi ha hagut diferents interpretacions del que es pot o no fer en un element. Per aquesta raó abordarem una nova redacció del nivell de protecció dels elements del PEP-BAMAS”.

Així mateix, en aquest procés s’actualitzarà també la descripció dels béns que hagin patit alguna modificació en els darrers temps per adaptar-la a la realitat actual. En aquest sentit, és necessari per exemple actualitzar la descripció dels espais naturals que van patir els efectes de la ventada del desembre de 2014.

Tot aquest procés, que haurà de ser acotat en el temps degut als terminis de caducitat del període de suspensió de llicències, comprendrà un treball intern pluridisciplinar en què intervindran diferents àrees de l'Ajuntament, així com també un procés en el qual es convocarà a les diverses entitats implicades, per tal de poder recollir orientacions per fer més efectiu i acurat el document.

 

Situació del PEPPS

 

L’actualització de l’antic PEPPS es fa després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’anul·lés el passat mes de març. El Pla, que ara s’anomena Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell ([PEP]-BAMAS), també inclou la modificació que fa referència a la presentació d’un nou estudi financer, tal com demanava el TSJC.

 

L’anul·lació per part del TSJC no ha comportat en cap moment la desprotecció del Patrimoni de Sabadell en tant que s'han dut a terme les mesures necessàries per a evitar qualsevol afectació en el marc regulador dels béns patrimonials.

 

En aquest sentit, el 25 de març es feia efectiva la suspensió de qualsevol llicència que pogués afectar tant els elements com els seus entorns i el 30 d'abril s'aprovava inicialment el Catàleg de béns del municipi, així com la seva normativa reguladora mitjançant el Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics.

 

Amb aquesta aprovació es permetia tornar a atorgar llicències en els àmbits suspesos amb la condició de complir el marc normatiu de protecció aprovat inicialment de manera que, tot i mantenir-se la suspensió de llicències fins al 2017, es pot considerar que no opera a efectes pràctics, perquè es pot aplicar tota la normativa vigent i en tramitació.

 

Categories: Urbanisme i Habitatge

<<  71 72 73 74 75 [7677 78 79 80  >>