PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

19
Desembre
2016

El nou reglament d’habitatges per a emergència social inclou nous supòsits i criteris d’adjudicació

L’objectiu és disposar d’eines per combatre l’emergència habitacional

El nou reglament d’habitatges per a emergència social inclou nous supòsits i criteris d’adjudicació

Sabadell disposarà d’un Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials, adaptat a la Llei 24/2015, en el cas que el Ple municipal del proper 22 de desembre l’aprovi inicialment. Així ho han fet saber avui en roda de premsa Glòria Rubio, tinenta d’alcalde del Territori i Sostenibilitat, i Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social.

El nou reglament  deroga el capítol IV  del Reglament de registre de sol·licitants que  regulava l'adjudicació d'habitatge d'emergència i que el consistori va aprovar pel març del 2009.   Durant el període 2009-2016, la situació socioeconòmica d'una part de la ciutadania  ha generat, entre altres aspectes, l’aparició de noves situacions pel que fa a l’emergència habitacional, les quals impliquen la pèrdua d’habitatge. Per atendre aquesta nova realitat fa falta incorporar el nou marc legal i modificar aspectes que fins ara no estaven regulats. Ara doncs, l’Ajuntament de Sabadell vol tenir eines per combatre l’emergència habitacional actual, com ho han fet aquest any també la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

El nou reglament, que consta de 17 articles, és fruit de la tasca que han dut a terme una comissió d’estudi formada per representants de les regidories d’Habitatge i d’Acció Social i de Vimusa, els tres estaments que a partir d’ara formaran la Comissió de Seguiment de la Mesa. Aquesta línia de treball conjunt i transversal ja l’apuntava el Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS).

Novetats del Reglament

La tinenta d’alcalde de l’àrea del Territori i Sostenibilitat, Glòria Rubio, ha avançat avui que

el nou reglament incorpora nous supòsits per  accedir a  un habitatge, com és el cas de desnonaments per precari,  dacions en pagament i risc imminent de pèrdua d’habitatge, i escurça els terminis d’empadronament, que passa a un any de forma continuada o dos anys de forma discontínua. Són, en definitiva, tots els supòsits que avui calen per tractar l’emergència social

A més, els barems dels ingressos per obtenir habitatge s’adapten al que estableix la Llei 24/2015.

D’altra banda, protegeix especialment els menors vers l’habitatge, seguint les recomanacions del síndic de greuges de Catalunya, i vincula l’acord social al contracte de lloguer.  Una altra novetat és que a partir d’ara es  podrà revisar l’import de la renda  de lloguer en funció de l'evolució de la família. Finalment,  permet que s’examini el cas de qualsevol persona que consideri que té dret a  un habitatge fruit d'una emergència econòmica o social; a partir  de l'aprovació definitiva del reglament només caldrà presentar una sol·licitud a qualsevol registre municipal i el cas s’estudiarà.

El regidor d’Acció Social, Gabriel Fernández, ha destacat que

una de les línies del Pla estratègic d'acció social és donar resposta habitacional a les famílies sense ingressos. Amb aquest nou reglament donem una eina als professionals per trobar sortides a les necessitats

Pel que fa a les novetats, el nou reglament dóna resposta a dues situacions que no considerava el reglament anterior. Es tracta de les famílies amb una problemàtica d’habitatge greu però sense ingressos econòmics o amb ingressos molt baixos , les quals havien de declarar un mínim de 426 € per tenir accés a habitatge. I, en segon lloc, famílies que han perdut l’habitatge  per causes que no  es  recollien anteriorment

D’altra banda, el reglament incorpora altres recomanacions del síndic de greuges de Catalunya relacionats amb el fet que la presència d’infants sigui un factor de màxima prioritat a l’hora d’adjudicar un habitatge social. Així, s’han previst que és prioritari considerar les situacions socials greus –amb condicions d’habitabilitat molt precàries–, les situacions d’emergència social –és a dir, quan no es disposa d’habitatge habitual o quan les condicions dels menors no són adequades– i les situacions de pèrdua efectiva o risc de pèrdua d’habitatge. A partir d’ara, doncs, la presència de menors dins una família tindrà la màxima puntuació en el barem de puntuació.

Reptes pendents

El nou reglament planteja una sèrie de reptes, com per exemple poder treballar a partir de la intermediació i els ajuts, amb l’objectiu d’evitar el risc de pèrdua d’habitatge  abans d'arribar a l'emergència habitacional . En segon lloc,  l'increment del fons d’habitatge de lloguer social de què podrà disposar la Mesa, com també unificar criteris en la tipologia del contracte i l’acord social. D’altra banda,  s'incorporarà el pla de treball com a eina d’inclusió i promoció vinculat a l’habitatge. Finalment,  l'aplicació del nou reglament permetrà que l’administració tingui un coneixement real de l’emergència habitacional a la ciutat . 

Algunes xifres

Actualment Sabadell disposa de 256 habitatges registrats per afrontar l’emergència social, dels quals 172 són de Vimusa o de SBD Lloguer Social, 73 pertanyen a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 11 són de diferents entitats financeres. Pel que fa als habitatges adjudicats fins ara, l’any 2016 el total ha sigut de 49, mentre que durant l’any 2015 se’n van adjudicar 31.