PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

15
Febrer
2019

L’Ajuntament inverteix 2,3 milions d’euros en un nou contracte de manteniment de calçades i voreres

La mesura és per 2 anys prorrogables a 4 i permet multiplicar per 7,5 els recursos que hi havia el 2015

L’Ajuntament inverteix 2,3 milions d’euros en un nou contracte de manteniment de calçades i voreres

La Junta de Govern Local ha aprovat l’expedient de contractació del servei de reparació i manteniment de paviments. En la majoria de casos, es tracta de tapar forats i flonjalls d’asfalt i arranjar voreres puntualment. El contracte té un pressupost de licitació total: 2.270.000 € de 2019 a 2021. D’aquesta manera s’han multiplicat per 7,5 els 150.000 € anuals que hi havia al pressupost  l’any 2015

L’objecte d’aquest contracte és poder disposar d’un dispositiu permanent que, de forma continuada, optimitzi els recursos destinats a la reparació i el manteniment dels ferms i els elements de les vies de titularitat municipal de la ciutat. L’atenció de les urgències relacionades amb els ferms i els elements de les vies de titularitat municipal, entenent com a urgència el desperfecte que es produeix inesperadament i que representa un perill real per al trànsit de vehicles  o de vianants.

Com a novetat, també inclou la realització d’obres a la via pública per sol·licitud dels particulars i que estan compreses en l’Ordenança municipal reguladora de preus públics (Ordenança fiscal 5.2). Es tracta, entre altres, de la construcció de ramals de connexió de les finques privades a la xarxa de sanejament municipal, de la construcció o la supressió de guals o de la reparació de rases fetes per privats. En aquests casos, el contracte permetrà actuar ràpidament i el càrrec es repercutirà posteriorment al particular.

Juli Fernàndez, tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, afirma que

fer política és escoltar la gent i alhora és l’art de posar recursos econòmics que paguen els ciutadans en allò que hom considera prioritari. Això és el que diferencia uns governs d’altres: quan vam arribar al 2015 vam trobar 150.000 euros per fer aquestes reparacions. Nosaltres hi hem anat augmentat els recursos fins a arribar al milió actual i més d’un milió anual en el nou contracte que ara licitem.

Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic, conclou que

aquest augment d’aportació econòmica tan significatiu ens ha permès fer més de 3.000 arranjaments en dos anys, 700 que venien d’una llista que hi havia quan vam arribar, i la resta que han anat apareixent en aquest temps o bé dels quals n’hem estat conscients. Això indica fins a quin punt estava abandonada la ciutat pel govern anterior. I podríem parlar de les àrees de jocs infantils que ara renovarem o el pla d’asfaltatge de 112 carrers. Tot parteix de la mateixa situació de precarietat.

El nou contracte no serà d’un any prorrogable com fins ara, sinó de dos anys prorrogables cada any fins a un màxim de 4, com estableix la normativa. D’aquesta manera, el govern vol garantir el nivell d’inversió independentment de qui governi. Les empreses tindran 35 dies naturals des de la publicació de l’acord al Diari Oficial de la Unió Europea.

El Valor Estimat del Contracte és de 3.752.066,12 € sense IVA, si s’exhaurissin els 4 anys màxims amb les pròrrogues possibles previstes.

Més de mil descàrregues de l’app Sabadell Espai Públic en deu dies

La nova aplicació mòbil Sabadell Espai Públic esdevé la nova porta d’entrada a les incidències que aquest contracte haurà d’atendre pel que fa a paviments. Val a dir que l’app ja ha rebut més de 1.000 descàrregues des del 4 de febrer, dia que es va posar en funcionament, fet que en demostra la bona recepció pels ciutadans.