150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat
Recull de les 150 accions fetes durant el primer any de mandat. No és un recull de tota l’acció de govern, sinó només d'aquelles integrades dins els objectius i l'estructura del Pla de Mandat.             
La transformació de la ciutat ja ha començat.

150 accions que ja han començat a transformar la ciutat (pdf)

PresentacioPMWeb


Govern de transformació: Una nova etapa política en el govern de la ciutat

El 24 de maig de 2015 la ciutadania va expressar la necessitat d’obrir una nova etapa política en el Govern de Sabadell. Una nova etapa que es construís des de l’acord i des del diàleg. Una cultura política que considerés la suma i la diversitat com una fortalesa.

  Llegir més

Principis: qualitat democràtica i bon govern

El govern impulsarà una nova governança, recuperant l’ètica pública en la gestió del conjunt de les polítiques municipals, d’acord amb els criteris de transparència, rendiment de comptes, i participació, impulsant projectes d’intervenció comunitària, fomentant les bones pràctiques, formant al personal contra la corrupció, i elevant els actuals estàndards de qualitat democràtica.

  Llegir més

  

Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat

Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat

Amb la recuperació democràtica els ciutadans i ciutadanes són, també, subjectes dipositaris de drets que l’ordenament jurídic protegeix: el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació, al treball... Però també els drets civils i el dret a l’accés a la cultura i a l’esport.
Drets que els han de permetre unes condicions de vida dignes i afrontar el seu futur com a persones.

Llegir més

Eix 2. L’economia: innovació i cooperació

Eix 2. L’economia: innovació i cooperació

La ciutat s’ha de tornar a dotar d’un projecte estratègic que l’apoderi, a partir del qual posar en valor el potencial de la ciutat en l’àmbit econòmic, en la indústria i en el comerç, i en l’àmbit territorial. El govern municipal treballarà des del compromís amb els nostres valors, per recuperar l’orgull de pertinença i generar il·lusió i confiança per fer de Sabadell un referent a partir dels actius de la ciutat.

Llegir més

Eix 3. El territori: planificació i sostenibilitat

Eix 3. El territori: planificació i sostenibilitat

La qualitat de vida s’ha de garantir també en el disseny de la ciutat, tot reduint les causes de la desigualtat i la pobresa ambiental. El govern municipal treballarà des del compromís amb la recuperació de la ciutat, millorant la qualitat urbana i ambiental, i gestionant un urbanisme a escala humana, amb la participació de tots els agents.
Disposar d’un espai públic més digne i convertir-lo en factor de cohesió social.

Llegir més

Instruments: ajuntament eficient i proper

Per tal de recuperar el concepte de servei públic, el Govern plantejarà les reformes organitzatives i les millores en la gestió dels recursos econòmics i tècnics de l’Ajuntament que contribueixin a la simplificació i modernització de l’administració, a una més eficient prestació dels serveis i a una millor atenció i resposta als ciutadans. Un Ajuntament al servei dels veïns i veïnes de Sabadell.

  Llegir més

  

Documentació

Memòria 2017
>> Descarregar document (3,88 MB)

Pla de Mandat 2016-2019
Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. 
>> Descarregar document (5,43 MB)
>> Descarregar document resum del Pla de Mandat (600 KB)

Pla d'Actuació Municipal (PAM 2016)
Document amb la concreció de les actuacions municipals vinculades als eixos estratègics i als objectius que es duran a terme durant el 2016.
>> Descarregar PAM 2016 document (7,76 MB)
>> Descarregar Estat d'execució (1 MB)

Pla d'Actuació Municipal (PAM 2017)
>> Descarregar document (1,16 MB)
>> Descarregar Estat d'execució (3,58 MB)
 
Pla d'Actuació Municipal (PAM 2018)
>> Descarregar document (3,29 MB)
Pla d'Actuació Municipal (PAM 2019)
>> Descarregar document (1,43 MB)
 

Twitter