Principis: qualitat democràtica i bon govern

El govern impulsarà una nova governança, recuperant l’ètica pública en la gestió del conjunt de les polítiques municipals, d’acord amb els criteris de transparència, rendiment de comptes, i participació, impulsant projectes d’intervenció comunitària, fomentant les bones pràctiques, formant al personal contra la corrupció, i elevant els actuals estàndards de qualitat democràtica. 

  Més infromació (pdf)