PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
COOPERACIÓ

Guatemala

PROJECTE: PROMOURE LA IGUALTAT DE GÈNERE A TRAVÉS DELS ESPAIS DE DIÀLEG SOCIAL EN QUÈ PARTICIPEN ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE GUATEMALA

 • Entitat: Fundació Privada Pau i Solidaritat

 • Àrea geogràfica: Amèria Central i Carib

 • Nom del soci local: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesionos de Guatemala (INESICG), pertanyent al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell : 15.531€

 • Any: 2016

 • Resum del projecte

Vol contribuir en la promoció de la igualtat de gènere en els espais de diàleg social amb els treballadors i treballadores de Guatemala: consell de desenvolupament urbà i rural, comissions salarials, comissió tripartida d'assumptes internacionals del treball, comissions mixtes dels centres de treball, consell econòmic i social,... Es tracta de formacions de sensibilització vers la manca de participació de la dona en aquest àmbit a nivell Nacional i sobre el coneixement de com funcionen els diferents espais de participació.


PROJECTE: FORMACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE DESARROLLO RURAL, DEL MUNICIPIO DE USPANTÁN, QUICHÉ

 • Entitat: Viladecavalls Vida i Pau

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Asociación Vida i Pau Guatemala Quiché ONG

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell : 12.010,60€

 • Any: 2016

 • Resum del projecte

El projecte, davant de la necessitat de reduir la violència entre els infants i joves, vol crear un espai de convivència en la qual es desenvolupin activitats d'aprenentatge social i emocional de l'àrea rural d'Uspantan.


PROJECTE: Enfortiment dels mecanisme de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Instituto de Estudios Sindicales y Campesinos de Guatemala (INESICG), pertanyent al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell (2014): 17.220,44€

 • Any: 2014

 • Resum del projecte

El treball productiu i el treball digne són elements fonamentals per aconseguir una globalització justa, reduir la pobresa i obtenir el desenvolupament equitatiu, inclusiu i sostenible. D’aquesta manera, el projecte pretén enfortir els mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala a través de quatre objectius: crear llocs de treball, garantir els drets de treballadors i treballadores, fomentar la inclusió social i promoure el diàleg social.


PROJECTE: Escola pel desenvolupament integral de la població rural del nord de Quiché, Guatemala. Estudis bàsics a joves i adults.

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Asociación Vida i Pau Guatemala Quiché ONG

 • Any: 2014

 • Resum del projecte

El projecte consisteix en facilitar a la població de l’àrea rural del nord de Quiché Guatemala, la continuïtat de la seva formació educativa i tècnica com a mitjà per millorar el seu desenvolupament personal, familiar i comunitari. Aquest fi, s’obtindrà a través de la construcció de quatre aules per el funcionament del nivell bàsic i dos tallers de formació tècnica.


PROJECTE: Apoderament i participació de la joventut: una estratègia de desenvolupament humà i sostenible en comunitats indígenes de Guatemala

 • Entitat: Educació Sense Fronteres

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Servicios Jurídicos y Sociales SERJUS

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell: 13.407,43€

 • Any: 2012

 • Resum del projecte

L'objectiu és la formació política dels i les joves maies que es troben en situació de pobresa en la regió occidental de Guatemala, on no es compta amb una democràcia real. Es busca enfortir la participació i l'organització juvenil als espais de poder local, assolint millors capacitats polítiques i metodològiques, així com també més coneixements sobre la realitat nacional. Sobretot es preveu que la igualtat d'oportunitats entre homes i dones sigui una realitat. També es vol augmentar la capacitat de proposta dels espais de joves davant els Consells Municipals de Desenvolupament.


PROJECTE: Apropem la sanitat a San Juan La Laguna; Construcció d'una clínica per a maternitat i primers auxilis

 • Entitat: Fundació Benèfica Privada Quetzal

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Asociación de Desarrollo Integral Sanjuanero Alaxik "ADIJA"

 • Any: 2012

 • Resum del projecte: 

Es tracta de construir una clínica de maternitat i un centre de primers auxilis a San Juan la Laguna. Actualment, en aquest municipi no hi ha cap centre sanitari, i els que més ho pateixen són les dones i els nens. Es vol ubicar al centre de manufactura tèxtil que la mateixa Fundació Quetzal estava construint en aquesta població, aixecant-hi una segona planta. L'objectiu és que la població sense recursos pugui accedir al sistema de salut i així evitar infeccions, desnutrició, i problemes durant l'embaràs i el part.


PROJECTE: Construcció d’una residència d’estudiants, per facilitar l’acompliment productiu d’homes i dones vulnerables de l’àrea rural de Guatemala

 • Nom del soci local: Municipalidad de San Miguel Uspantán, Departamento de Quiché

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell: 10.654,01€

 • Any: 2011

 • Resum del projecte:

Uspantán és un municipi on la major part de la població és indígena i viu a l’àrea rural. Aquesta pateix moltes dificultats degut a la falta de recursos i serveis bàsics. La població jove ha de treballar a temps complet en el cultiu de la terra i deixar de banda els estudis i la formació. L’entitat Vida i Pau hi va crear un Centre de Capacitació Productiva on es fomenta la capacitació d’homes i dones sobretot en oficis de fusteria, però l’accés no és pas fàcil per a tothom, i és que el desplaçament és molt costós per la població que viu més aïllada. És per això que aquest projecte pretén construir una residència d’estudiants per tal de facilitar a la població rural l’accés als estudis. D’aquesta manera, es vol aconseguir promoure i enfortir el desenvolupament humà al municipi, amb l’objectiu d’afavorir l’autogestió del territori de manera compatible amb el medi ambient i la cultura.


PROJECTE: Bancs Comunals per al Desenvolupament Rural de Dones de Guatemala

 • Entitat: Asociación SHARE España

 • Àrea geogràfica: Amèrica Central i Carib

 • Nom del soci local: Asociación SHARE de Guatemala

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell: 16.595,66 €

 • Any: 2011

 • Resum del projecte:

En el departament de Huehuetenango (Guatemala) hi ha molta pobresa, dèficit alimentari i sobretot molta desigualtat entre homes i dones. Es tracta d’implementar  i finançar bancs comunals que atorguin préstecs a les dones que viuen en extrema pobresa a les comunitats rurals. A més, capacitar-les en aspectes relacionats amb l’organització i administració del crèdit i petits negocis. D’aquesta manera, es pretén impulsar el desenvolupament de les comunitats i enfortir la seva economia. Es vol combinar tot això reforçant la cohesió grupal i potenciant la motivació personal entre les dones.