PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
COOPERACIÓ

Marroc

PROJECTE: PROGRAMA DE FORMACIÓ "TREBALL DECENT PER A TOTS I TOTES MARROC 2016-2019"

 • Àrea geogràfica: Magrib

 • Nom del soci local: Federació Democràtica del Treball (FDT)

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell:

Any 2012: 13.943,72€

Any 2014: 18.616,69€

Any 2016: 17.394,71€

 • Any: 2012-2016

 • Resum del projecte

El projecte consisteix a informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social marroquí en els principis i continguts del Treball Decent promogut per l'OIT i la CSI. El procés de formació es durà a terme a Tetuan mitjançant l'Escola per al Treball Decent. A la resta de municipis es durà a terme mitjançant l'Escola Itinerant pel Treball Decent.


PROJECTE: Millora de l'educació bàsica i reducció de l'abandonament i fracàs escolar dels nois i noies de 10 escoles de la província de Tànger

 • Àrea geogràfica: Magrib

 • Nom del soci local: Associació ALAMAL per al desenvolupament Social i Cultural

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell:

Any 2012: 10.904,71€

Any 2011: 14.956,58€

 • Any: 2011 - 2012

 • Resum del projecte

A Tànger hi ha actualment un fort desenvolupament econòmic, però que no es plasma en una millora del sistema educatiu. L'accés a l'educació primària és incomplet i molt desigual, ja que les famílies amb pocs recursos no en tenen prou per poder enviar els seus fills i filles a l'escola. Els fa falta diners per comprar roba o material escolar, pagar la matrícula, etc. A més, moltes infraestructures es troben en condicions de precarietat.

Aquest projecte vol reforçar l'ensenyament de primària a les escoles de Tànger, per tal de reduir el fracàs escolar i l'abandonament, a través de diverses activitats dirigides sobretot al professorat i a pares i mares. Es vol oferir una distribució de material i classes de reforç, atenció psicològica, tallers de pedagogia pels mestres, promoció de la participació dels pares en l'educació...


PROJECTE: Programa per a la integració laboral i sindical dels joves del Nord del Marroc

 • Entitat: Fundació Comaposada -Sindicalistes Solidaris

 • Àrea geogràfica: Magrib

 • Nom del soci local: Federació Democràtica del Treball del Marroc (FDT)

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell: 16.595,66€

 • Any: 2011

 • Resum del projecte

Aquest programa s’orienta a satisfer les necessitats del jovent sense feina de les regions menys desenvolupades del nord del Marroc, on no tothom té accés a l’ensenyament. Als joves els manca formació professional i coneixement sobre els seus drets laborals i socials. Per tant el que es vol aconseguir és conscienciar-los sobre aquests drets i contribuir a la seva integració sociolaboral, mitjançant la creació de centres de formació. D’aquesta manera, es pretén donar una oportunitat als joves sense la formació professional necessària i introduir-los al món del sindicat.


PROJECTE: Cooperativa de dones d'elaboració de catifes amazigues

 • Àrea geogràfica: Magrib

 • Nom del soci local: Dues: Bougafer i Uddur

 • Any: 2011

 • Resum del projecte

Resum del projecte: es vol  beneficiar a 40 dones de dues poblacions del sud-est del Marroc. L'objectiu és millorar la seva situació socioeconòmica mitjançant la creació de dos tallers de catifes. Les dones rebran formació, s'equiparan els dos tallers, i treballaran elaborant catifes que després comercialitzaran en punts estratègics pel turisme de la zona i a través de la xarxa de comerç just a Catalunya i altres llocs.