PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
COOPERACIÓ

Senegal

PROJECTE: SUPORT A LA FORMACIÓ I A LA INSERCIÓ LABORAL DE JOVES EN MEDI RURAL AL DEPARTAMENT DE FOUNDIOUGNE

 • Entitat: Fundació Educació Solidària

 • Àrea geogràfica: Àfrica Subsahariana

 • Nom del soci local: Association Education Solidaire

 • Subvenció Ajuntament de Sabadell: 12.217,72€

 • Any: 2016

 • Resum del projecte

L'oferta de formació professional per als joves de la regió és quasi inexistent, per tant, els joves emigren cap a les grans ciutats o de manera clandestina cap a l'estranger. El sector agrari està poc desenvolupat i per això es vol formar a joves en aquest sector i per tal de què tinguin una sortida professional. La Granja Escola vol fer un pas endavant i oferir un pla de formació reconegut pel Ministeri d'Educació per tal de què els joves puguin obtenir un títol oficial. També es vol formar als equips de professionals i a productors locals per tal de què introdueixin noves tècniques, espècies,....


PROJECTE: Construcció d'un col·legi de secundària i batxillerta al barri de Thiaroy de Pikine

 • Entitat: Fundació Educació Solidària

 • Àrea geogràfica: Àfrica Subsahariana

 • Nom del soci local: Association Education Solidaire

 • Any: 2014

 • Resum del projecte

El projecte vol donar suport a la construcció d’un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine, on hi ha una manca important de centres d’ensenyament, sobretot de cicles superiors.

L’objectiu és atendre més de 500 alumnes en els cicles de secundària i batxillerat, oferint una educació de qualitat per als joves del barri. Alhora, amb el nou cicle de batxillerat, aconseguir que els joves no hagin de desplaçar-se diàriament llargues distàncies per fer els estudis.


PROJECTE: Missirah Yakali autosuficient

El projecte pretén reduir el dèficit alimentari del poble de Missirah Yakali i de tota la comarca de Medina Yarafoulah, augmentant de manera considerable la producció agrícola, que malgrat les iniciatives comunitàries i de les ajudes externes, continuen utilitzant eines tradicionals. El projecte busca una petita mecanització de la producció a través de la compra d’un tractor equipat. L’objectiu general és reduir la emigració, la malnutrició i promoure l’educació de les noies i l’autocupació de les dones.


PROJECTE: A NARÉ Centre de Formació Contínua

 • Entitat: Acció Solidària del Vallès

 • Àrea geogràfica: Àfrica Subsahariana

 • Nom del soci local: Commune de Thionck-ESSYL / Groupement de Promotion Femenine de Protection des Enfants et de lutte contre la Pauvrete

 • Any: 2012

 • Resum del projecte

 

El municipi de Thionck Essyl es basa en una economia agrícola i de subsistència, però hi falten equipaments i molts recursos. El projecte pretén formar a les dones (sobre les quals recau tota la feina) en tècniques agrícoles i instal·lar nous equipaments, fent incrementar la producció, i així millorar l'alimentació i les possibilitats de comercialització dels excedents. També es volen oferir cursos de formació per a joves i adults per tal d'ampliar coneixements en informàtica, oficis, formació agrària i cooperativisme.

L'entitat, a més, està treballant en el projecte "Prou Ablacions", i pretén que el Centre de Formació que s'hi preveu construir sigui un punt de referència a la zona en la lluita contra la Mutilació Genital Femenina.


 PROJECTE: Suport a l'escolarització a la regió del Niombató

 • Entitat: Fundació Educació Solidària

 • Àrea geogràfica: Àfrica Subsahariana

 • Nom del soci local: Association Education Solidaire

 • Any: 2012

 • Resum del projecte

El projecte es basa en el complicat accés a l'educació dels nens i nenes de la regió de Niombató, per l'escassetat de recursos familiars i també per la manca d'escoles en les zones rurals. Per tant, es proposa construir dues escoles d'educació infantil, una escola d'educació primària i tres residències d'estudiants a poblacions rurals d'aquesta zona. Com a objectiu general s'espera contribuir a la formació humana i social dels infants i joves per tal que es facin responsables del seu propi creixement i entorn social.


PROJECTE: Dotació de material sanitari per a l'ambulatori de la població de Marsassoum

El projecte té com a objectiu dotar l'ambulatori de la població de Marsassoum de material i equipament sanitari adequat per atendre les necessitats mèdiques i sanitàries bàsiques de la població i de tota la resta de la comunitat rural que en depèn.


PROJECTE: de construcció d'un dipòsit d'aigua i canalització d'aigua per a 10 pobles a la Comunitat Rurale de Kandia

El projecte consisteix en construir un dipòsit d'aigua de 100 metres cúbics de capacitat i la canalització per a 10 pobles, per tal de facilitar l'accés a l'aigua a unes 3.364 persones. També es vol fer formació als comitès locals de gestió de l'aigua.