CA EN ES

BannerServeis

BannerServeismobil

Els casaments civils a l'Ajuntament es celebren, per part de les persones que ho sol·licitin, en els espais de l'Ajuntament de Sabadell les setmanes alternes, un divendres a la tarda i un dissabte al matí.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any.

Què necessito?

· Sol·licitud de matrimoni (facilitada pel Registre Civil)
· Fotocòpies dels DNI's dels contraents

- En cas de que ja tinguin testimonis, fotocòpia DNI dels mateixos (poden ser de 2 a 4)

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 3.15

TAXA PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS EN DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

AFORAMENT

Sala de govern 20 persones

Sala de plens 80 persones

TRAMITAR

Presencial