PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

SOMVALLÈS!

SOMVALLÈS!

El Vallès és una realitat territorial, econòmica, ambiental i social molt diversa, formada per sistemes urbans amb característiques pròpies, que conviuen amb entorns agraris i forestals de gran valor. Entenem el Vallès com una unitat de relació a tots els nivells, amb una enorme qualitat paisatgística, d’un gran potencial productiu i on convergeixen diversos espais de coneixement i convivència. Correspon a l’Administració Pública procurar que l’organització territorial, política i administrativa esdevingui una eina efectiva al servei de l’eficiència en la gestió i del benestar dels ciutadans.

Díptic informatiu (pdf)

Mapa de potencialitats

TIPUS D’ENTITAT

No hi ha tipologia d’entitat dominant al territori, totes tenen un pes similar situat al 14%.

El pes de les entitats al Vallès (13,6%) es troba per sota del seu pes poblacional (17%) a Catalunya.

Al Vallès no trobem col·legis professionals assentats al territori.

REALITATS ESPECÍFIQUES

Al Vallès, en el si d’ambdues comarques, trobem municipis que responen a realitats ben diverses com el Baix Montseny (14 municipis), l’àrea de Montserrat o la del Llobregat.

El Vallès es configura avui per una realitat metropolitana conformada com a mínim per 44 municipis dels 62, els quals dibuixen el què s’anomena la conurbació del Vallès.

VALLÈS OCCIDENTAL

910.031 hab
583 km2
1561 hab/km2

VALLÈS ORIENTAL

403.259 hab
735 km2
549 hab/km2

MOBILITAT

Les tres capitals encara no estan connectades per mode ferroviari, i no hi ha projecte per al desenvolupament de la línia orbital ferroviària. Així com tampoc bona part dels polígons d’activitat econòmica, malgrat el potencial de la R8.
Les zones tarifàries al Vallès suposen costos molt desiguals entre municipis per desplaçaments similars, perjudicant la connectivitat estratègica dels PAES i els desplaçaments de caràcter universal que garanteixen els modes de transport públic.

CONEIXEMENT I I+D

Un dels principals grups d’interès registrat al Vallès és el sector científic i d’investigació amb un 11%.

40.000

estudiants universitaris

+40

centres d’ensenyament superior

+20

unitats de recerca

ACTIVITAT PRODUCTIVA

Acumula el 33% dels assalariats en centres de treballde la industria alta i mitjana-alta de Catalunya.

Al Vallès hi ha 288 polígons d’activitat econòmica reconeguts per cadascun dels municipis.

17%

del PIB

11%

d'atur

18%

de la facturació de Catalunya

27%

del PIB industrial de Catalunya

POBLACIÓ I MUNICIPIS

El Vallès té 1.313.290 habitants i una densitat en els seus límits administratius de 996.4 hab/km2 que augmenta fins als 1.368 hab./km2 si ens en fixem en els municipis que conformen la conurbació del Vallès.

La superfície administrativa del Vallès és de 1318 km2 (914 km2 si ens en fixem en els municipis que conformen la conurbació del Vallès).

Els municipis de 10.000 habitants o més suposen un 44% sobre el total de municipis al Vallès, però agrupen el 88% de la població del Vallès.

La conurbació de municipis del Vallès dibuixa una gran àrea urbana, la més densa després de Barcelona.

PARC AGRARI I FORESTAL

El parc agrari de Sabadell (586 Ha) és l’únic reconegut al Vallès. I és un dels dos reconeguts a Catalunya. Tanmateix, el Parc Agrari del Vallès es troba en fase de proposta.

74%

d’espais naturals, agraris i forestals de a superfície

33%

d’espais naturals protegits

9%

superfície de cultius reconeguda
 • TIPUS D’ENTITAT

  No hi ha tipologia d’entitat dominant al territori, totes tenen un pes similar situat al 14%.

  El pes de les entitats al Vallès (13,6%) es troba per sota del seu pes poblacional (17%) a Catalunya.

  Al Vallès no trobem col·legis professionals assentats al territori.

 • REALITATS ESPECÍFIQUES

  Al Vallès, en el si d’ambdues comarques, trobem municipis que responen a realitats ben diverses com el Baix Montseny (14 municipis), l’àrea de Montserrat o la del Llobregat.

  El Vallès es configura avui per una realitat metropolitana conformada com a mínim per 44 municipis dels 62, els quals dibuixen el què s’anomena la conurbació del Vallès.

  VALLÈS OCCIDENTAL

  910.031 hab
  583 km2
  1561 hab/km2

  VALLÈS ORIENTAL

  403.259 hab
  735 km2
  549 hab/km2
 • MOBILITAT

  Les tres capitals encara no estan connectades per mode ferroviari, i no hi ha projecte per al desenvolupament de la línia orbital ferroviària. Així com tampoc bona part dels polígons d’activitat econòmica, malgrat el potencial de la R8.
  Les zones tarifàries al Vallès suposen costos molt desiguals entre municipis per desplaçaments similars, perjudicant la connectivitat estratègica dels PAES i els desplaçaments de caràcter universal que garanteixen els modes de transport públic.
 • CONEIXEMENT I I+D

  Un dels principals grups d’interès registrat al Vallès és el sector científic i d’investigació amb un 11%.

  40.000

  estudiants universitaris

  +40

  centres d’ensenyament superior

  +20

  unitats de recerca
 • ACTIVITAT PRODUCTIVA

  Acumula el 33% dels assalariats en centres de treballde la industria alta i mitjana-alta de Catalunya.

  Al Vallès hi ha 288 polígons d’activitat econòmica reconeguts per cadascun dels municipis.

  17%

  del PIB

  11%

  d'atur

  18%

  de la facturació de Catalunya

  27%

  del PIB industrial de Catalunya
 • POBLACIÓ I MUNICIPIS

  El Vallès té 1.313.290 habitants i una densitat en els seus límits administratius de 996.4 hab/km2 que augmenta fins als 1.368 hab./km2 si ens en fixem en els municipis que conformen la conurbació del Vallès.

  La superfície administrativa del Vallès és de 1318 km2 (914 km2 si ens en fixem en els municipis que conformen la conurbació del Vallès).

  Els municipis de 10.000 habitants o més suposen un 44% sobre el total de municipis al Vallès, però agrupen el 88% de la població del Vallès.

  La conurbació de municipis del Vallès dibuixa una gran àrea urbana, la més densa després de Barcelona.

 • PARC AGRARI I FORESTAL

  El parc agrari de Sabadell (586 Ha) és l’únic reconegut al Vallès. I és un dels dos reconeguts a Catalunya. Tanmateix, el Parc Agrari del Vallès es troba en fase de proposta.

  74%

  d’espais naturals, agraris i forestals de a superfície

  33%

  d’espais naturals protegits

  9%

  superfície de cultius reconeguda

  Notícies

  Presentació del manifest