PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Aprovació inicial Text refós i modificació del pla general municipal d'ordenació de Sabadell (MPG-117)

Anunci publicat al BOPB: 11 de Març de 2019

Exposició pública fins el: 11 d'Abril de 2019

 • Edicte

  Memòria

  Normes Urbanístiques (1) Articles

  Normes Urbanístiques (2) Disposicions Transitories, Adicionals i Finals

  Normes Urbanístiques (3) Annex 1: Sectors de pla de Millora en Sòl urbà (SPM)

  Plànols d'ordenació.

  Sèrie N-0: Determinacions d'àmbit supramunicipal

   Sèrie N-1: Classificació del sòl. Règim Jurídic i estructura general i orgànica del territori.

  Plànol 1          Plànol 3          Plànol 5

  Plànol 2          Plànol 4          Plànol 6

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sèrie N-2: Qualificació del sòl. Zones, sistemes i delimitació d'àmbits de desenvolupament i execució del Pla.

  Plànol 1          Plànol 12        Plànol 23

  Plànol 2          Plànol 13        Plànol 24

  Plànol 3          Plànol 14        Plànol 25

  Plànol 4          Plànol 15        Plànol 26

  Plànol 5          Plànol 16        Plànol 27

  Plànol 6          Plànol 17        Plànol 28

  Plànol 7          Plànol 18        Plànol 29

  Plànol 8          Plànol 19        Plànol 30

  Plànol 9          Plànol 20        Plànol 31

  Plànol 10        Plànol 21        Plànol 32

  Plànol 11        Plànol 22

  Sèrie N-3: Condicions de l'edifiació.

   Plànol 71        Plànol 152      Plànol 211      Plànol 264

  Plànol 72        Plànol 154      Plànol 212      Plànol 271

  Plànol 73        Plànol 161      Plànol 214      Plànol 272

  Plànol 74        Plànol 162      Plànol 221      Plànol 273

  Plànol 83        Plànol 163      Plànol 222      Plànol 274

  Plànol 104      Plànol 164      Plànol 223      Plànol 291

  Plànol 111      Plànol 171      Plànol 224      Plànol 292

  Plànol 112      Plànol 172      Plànol 231      Plànol 293

  Plànol 113      Plànol 173      Plànol 232      Plànol 294

  Plànol 114      Plànol 174      Plànol 233      Plànol 301

  Plànol 121      Plànol 181      Plànol 234      Plànol 302

  Plànol 122      Plànol 182      Plànol 261

  Plànol 123      Plànol 183      Plànol 262

  Plànol 134      Plànol 184      Plànol 263                    

      

   

    

    

    

 • La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)