PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pavimentació de l’àrea de joc del parc central del vallés, pel confinament del residu de fragments de fibrociment

L’objecte principal de l’actuació és el confinament de la superfície de l’àrea de joc al parc, mitjançant paviments de cautxú i terres d’aportació per tal d’evitar que aflorin els fragments de fibrociment que puguin haver enterrats a l’espai de joc, principalment pel desgast o l’erosió del trepig de l’espai.

Aquesta pràctica és habitual per tal d’evitar el contacte directe de l’amiant amb les persones. Una referència dins el municipi de Sabadell va ser el confinament dels residus del Parc del Nord, com a conseqüència de l’execució de les obres de Ferrocarrils de la Generalitat. El 28 d’agost de 2014 l’Agència de Residus de Catalunya va emetre informe de valoració de la qualitat del sòl, considerava correcte l’aïllament consistent e una làmina de impermeabilitzant i damunt el paquet de material necessari segons l’ús previst en cada zona del futur parc.

Els treballs a realitzar seran els següents:

Pels entorns de les quatre illes, es col·locarà una làmina de geotèxtil i es farà una aportació de terres adequades procedents de préstec, en tongades de 25 cm com a màxim. Aquesta terra adequada afegida està previst hidrosembrar-la i el resultat serà el gruix que confinarà els possibles residus dels entorns de l’àrea de joc.

A la superfície de les àrees i la muntanya, i fets els moviments de terres necessaris, es col·locarà un paviment de cautxú continu, porós i sense juntes, instal·lat ‘in situ’ amb color ocre. Aquest cautxú anirà sobre la base de formigó construïda, de 10 cm de gruix. També és col·locaran nous escocells rodons als arbres de les àrees on es posarà el paviment continu.

D’aquest manera eliminem i reparem els espais amb presència d’amiant i evitem el despreniment de fibres d’amiant per erosió o trencament.

El termini d'execució d'aquesta obra serà de 3 mesos.

021

061

 

 

 

 

 

També et pot interessar...