PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

La Biodiversitat a la Plaça d'Espanya

El proper dilluns 2 de desembre es farà la recepció de la jardineria de la Plaça d’Espanya. Aquest jardí urbà és un espai d’oportunitat per a la biodiversitat. Cal assenyalar que el passat divendres 8 de novembre un grup d’alumnes de l’Institut de Formació Professional de Castellar del Vallès, van fer una visita pedagògica a aquest jardí, acompanyats dels tècnics municipals. Els alumnes que van venir a la sortida eren els de primer curs de Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, els de segon curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, així com alumnes del Programa de Formació i Inserció de Jardineria i Viverisme. Es van explicar els criteris de disseny dels espais verds emprats, per tal que siguin rellevants des del punt de vista mediambiental. Diverses estratègies es van usar en la configuració de la nova plaça. Per un costat, l’ús dels sistemes urbans de drenatge sostenible, que permeten la infiltració de les aigües de pluja al subsòl, en comptes d’abocar-les a la xarxa de sanejament. Per l’altra l’ús de les prades altes, que permeten que es tanqui el cicle de floració i fructificació dels herbassars, de tal manera que serveix de suport a la fauna amiga. Es van visitar les pomeres situades a la plataforma superior, com a exemple de la possibilitat d’integrar els jardins productius en els espais verds urbans, així com descobrir les potencialitats estètiques dels arbres en espatllera. A més a més, es va subratllar la necessitat de fer ús de planta ben adaptada al clima de Sabadell. Els alumnes, així mateix, es van interessar pels criteris de manteniment de la Jardineria, en un espai complex com és la Plaça Espanya, tant per la varietat d’espècies, com pel nombre d’usuaris i transeünts que hi passen. Se’ls va lliurar el fulletó divulgatiu adjunt.

Les fotografies d’aquests insectes que habiten la Plaça Espanya, són gentilesa del fotògraf Josep García Jiménez, totes preses aquesta tardor. Les identificacions dels insectes gentilesa del biòleg Eduard Petitpierre, professor de la UIB.

Abella Apis mellifica2

Abella de la mel Apis mellifica

Abella

Blanqueta del rave Artogeia rapae

Borinot Macroglossa stellatarum

formiga

Juvenil de grill Acheta domestica

Juvenil de xinxa Eurydema ornatum

Lagria grenieri

Phytocoris Juvenil

Pugo

Sirfid

Xinxa Spilostethus pandurus

Fulleto Insectes Jardineria reduit2

IMG 20191108 12034022

També et pot interessar...