08
Febrer
2019

Cobertura total del sobrecost de les famílies del programa Fem Vacances per a persones amb discapacitat i dependència

Un total de 144 persones hi van participar l’any passat

Cobertura total del sobrecost de les famílies del programa Fem Vacances per a persones amb discapacitat i dependència

El programa Fem Vacances d’aquest any augmenta fins a les 156 les places en casals d’estiu, viatges i colònies per a persones amb discapacitat i dependència. La gran novetat d’aquesta quarta edició és que l’Ajuntament de Sabadell incrementa la cobertura del sobrecost de forma universal que tenen les famílies respecte del preu que pagarien per a un casal de persones sense discapacitat.

Aquesta serà la quarta edició del programa impulsat per l’Ajuntament i que compta amb la participació d’entitats ciutadanes especialitzades en l’àmbit i atenció a persones amb discapacitat i dependència: ANDI, AVAN, L’Estel, Grandalla, Luika, Obrir-se al Món i Viu-la.

Aquest increment serà del 100% del sobrecost per als casals d’estiu i d’un 50% en els viatges. Durant el mandat, el govern municipal ha anat augmentat de forma progressiva aquesta aportació, ja que el 2016, primera edició del programa, va ser del 50% per als casals i del 25% a les sortides.

Durant la presentació avui dels resultats de l’edició del 2018 i de les novetats d’aquest any, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha assenyalat que

“la cobertura del sobrecost que han de fer front les famílies en les activitats d’estiu de les persones amb discapacitat, pel caràcter especial de les activitats, era una de les línies prioritàries del govern. Hem assolit aquest objectiu i donem ara una millor resposta a les necessitats d’oportunitats de lleure exposades per les entitats”.

Més dotació econòmica

D’altra banda, i en la línia seguida durant el mandat, l’Ajuntament ha incrementat l’aportació econòmica, que serà aquest any de 99.900 euros per subvencionar les entitats que duen a terme els casals i viatges. Això suposa fer una aportació mitjana de 640 euros per participant, però en els casals amb un major cost l’aportació per família arriba als 1.150€. La dotació supera el doble del que es va consignar a la primera edició, que va ser de 46.000 euros. A més, es preveu continuar donant un ajut econòmic complementari a les famílies amb ingressos més baixos. L’any 2018 van rebre aquest ajut complementari  56 famílies amb un import de 29.000 euros .

L’edició del 2018 va tenir una participació de 144 persones en els 8 casals d’estiu i 12 viatges d’estiu que formaven part del programa. La participació es va distribuir en 88 persones que van anar als casals d’estiu i 56 als viatges i colònies. Aquest any, la quantitat de places creix fins a les 156 i s’incorpora una nova oferta en casals d’estiu que durà a terme l’entitat Luika.

El programa Fem Vacances garanteix una cobertura universal a les persones amb discapacitat que participin a les activitats de lleure (casals d’estiu i vacances) i que per les seves característiques difícilment podrien fer-ho en l’oferta ordinària d’aquest tipus d’activitats a la ciutat.

És una iniciativa que aposta per l’equitat i proporciona de forma general un suport a les famílies per reduir el sobrecost econòmic que els hi suposa participar per l’elevat cost d’aquestes activitats.