10
Gener
2014

Fira Sabadell assoleix el segell de qualitat turística SICTED amb el suport del Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Fira Sabadell ha rebut el distintiu SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos).

Fira Sabadell ha rebut el distintiu SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos), comptant amb el suport del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

El segell de qualitat SICTED és una eina per a incrementar la competitivitat turística dels territoris on s’implanta. Aquest distintiu es caracteritza per ser un model integral i permanent de la gestió de la qualitat a les destinacions turístiques, enfocat a la millora continua i a posar en valor els recursos turístics dels territoris que en formen part. El seu objectiu és aconseguir un nivell de qualitat homogènia dins de les destinacions turístiques, entre els diferents elements, públics i privats, que hi intervenen, generant valor per al turista i la pròpia destinació així com la fidelització dels clients.

Fira Sabadell es va adherir a principis de l’any passat al programa impulsat pel Consorci de Turisme per assolir aquest segell juntament amb altres  empreses i serveis turístics de la comarca. Des del Consorci s’ha ofert formació, assessorament i assistència tècnica individualitzada per superar una avaluació de la Taula de Qualitat de la destinació. Aquest és un òrgan col·legiat que té com a principal funció aprovar anualment els informes d’avaluacions externes i proposar la concessió, renovació o revocació del distintiu a les empreses participants a SICTED.

Aquesta taula de qualitat està formada per la Diputació de Barcelona, les Cambres de Comerç de Barcelona, Terrassa i Sabadell, els ajuntaments de Rubí, Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, els Gremis d’Hostaleria de la comarca, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i la Unió de Consumidors de Catalunya.