13
Maig
2022

L’atorgament de més de 400 mil euros al Rebost Solidari serà un dels punts que es portarà dimecres a aprovació del Ple

L’atorgament de més de 400 mil euros al Rebost Solidari serà un dels punts que es portarà dimecres a aprovació del Ple

El Ple extraordinari del proper 18 de maig debatrà l’atorgament d’una subvenció directa al Rebost Solidari per al proveïment, gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments a les famílies en situació de vulnerabilitat, derivades pels serveis socials municipals. La subvenció, de 404.000 euros, facilitarà la compra de productes i l’articulació dels sistemes per garantir la suficiència alimentària d’aquests ciutadans i ciutadanes.

L’Ajuntament de Sabadell té com un dels seus objectius prioritaris el d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. La subvenció al Rebost Solidari, integrat per vint-i-cinc entitats de Sabadell que s’encarreguen de gestionar els recursos i garantir la millor i més eficient distribució dels aliments rebuts o adquirits, vol contribuir a avançar en aquesta línia.

A hores d’ara, el nombre de famílies ateses pel Rebost Solidari s’ha estabilitzat i se situa a l’entorn de les 1.800, dades similars a les de l’any 2019. Cal recordar que, a causa de la pandèmia, el Rebost va haver d’adaptar el seu funcionament i mecanismes, arribant a superar en els moments de més demanda les 2.600 famílies usuàries.