23
abril
2014

L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor de Sabadell atén més de 10.000 persones durant l’any passat

El Servei Municipal ha presentat la memòria de 2013 a tots els consells de districte de la ciutat

L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) de Sabadell ha fet públic el balanç d'activitat del servei durant l’any 2013 a tots els consells de districte de la ciutat. Segons aquesta memòria, l’OMIC va atendre 10.086 ciutadans durant l’any 2013, un 5% més respecte de l’any anterior.

Com a organisme d'àmbit municipal, des de l’OMIC s’informa els consumidors sobre els seus drets i deures en temes de consum i alhora, si escau, es tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. En aquest sentit, treballa conjuntament amb la Junta Arbitral de Consum de Sabadell. Aquest és un sistema extrajudicial i voluntari ofert des de l’Ajuntament de Sabadell, que permet resoldre els conflictes de consum entre les empreses i els seus clients amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, substituint així l'actuació dels Jutges i Tribunals. La resolució o laude emès per la Junta Arbitral obliga les parts de manera similar que una sentència judicial.

Del total d’atencions dispensades per l’OMIC durant 2013, 7.713 van ser consultes en matèria de consum (per via telemàtica i presencial) i les 2.373 restants van ser queixes, denúncies i reclamacions contra empreses, especialment del sector de la telefonia, comerç –amb un gran augment de comerç electrònic–, subministraments bàsics, asseguradores i entitats bancàries. De les 890 reclamacions tramitades amb gestions de mediació per part de l’OMIC, 670 van resultar favorables per a la part consumidora. La resta de casos van ser traslladats als organismes competents o es van arxivar per desistiment de continuar actuacions per part de la persona consumidora.

Per la seva banda, la Junta Arbitral de Consum de Sabadell va rebre durant 2013 un total de 675 sol·licituds d’arbitratge, un 6% més que l’any anterior. Gairebé el 50% de les sol·licituds versaven sobre problemes derivats del sector de les telecomunicacions. La majoria de les reclamacions van ser per incompliments de contracte o per servei defectuós.

Dels expedients tancats durant 2013, s’han resolt pràcticament tots, per laude o mediació o per altres causes com derivació a d’altres juntes o perquè la persona reclamant va desistir. Només en el 22% dels casos, les empreses reclamades no van acceptar l’arbitratge. Aquest percentatge representa una millora important respecte a la mitjana dels últims exercicis i posa de manifest la tendència a l’alça de les empreses a acceptar l’arbitratge de consum. En els darrers exercicis, la mitjana d’empreses que no acceptaven l’arbitratge s’havia situat entre el 30 i el 40% del total dels expedients que havien arribat a la institució arbitral.

Des de la Junta Arbitral de Consum de Sabadell es treballa per difondre el coneixement del Sistema Arbitral entre la ciutadania i per fomentar l’adhesió al Sistema d’empreses i comerciants, que poden manifestar públicament la seva voluntat de resoldre a través de l'arbitratge de consum les possibles controvèrsies que puguin sorgir amb els seus clients. A Sabadell, hi ha 855 empreses adherides a la JAC.

Categories Comerç, Drets de la ciutadania Tags comerç, drets del consumidor, OMIC