Informació

Google Geocoding API error: The request was denied.

07
Març
2018

La tarifació social de la taxa de residus, principal novetat en el pagament d’impostos

L'Ajuntament aplicarà per primera vegada de forma directa les bonificacions i exempcions en el pagament

La tarifació social de la taxa de residus, principal novetat en el pagament d’impostos

Amb l’inici del període de pagament voluntari dels primers tributs, l'Ajuntament de Sabadell posa a disposició dels contribuents una nova versió de la Guia tributària.

La guia informa de les bonificacions, exempcions, facilitats de pagament i la tarifació social ja implantades a les ordenances , així com els terminis i llocs de pagament dels diferents tributs municipals.

La novetat més important d’aquest 2018 és la tarifació social en el pagament d’impostos, que enguany es començarà aplicant a la taxa de residus, per fer-la més justa i progressiva, de forma que es paga en funció de la capacitat econòmica de les famílies.

A més, l’Ajuntament per primera vegada aplicarà de forma directa, sense sol·licitud prèvia, les bonificacions i exempcions en el pagament d’aquesta taxa, que podrien arribar fins al 90% en alguns casos als domicilis que acreditin recollida selectiva de totes les fraccions i compostatge, en la línia de donar prioritat al comportament ambiental respectuós per a una ciutat més sostenible. Una bonificació aplicable a tots els trams de renda.

La quota residencial es continuarà calculant en funció dels ingressos de la unitat familiar. S’han actualitzat els llindars de renda, d’acord amb l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya). Això comportarà triplicar el nombre de famílies que deixaran de pagar la taxa de residus.

Per a Juli Fernàndez, tinent d’alcalde i regidor d’Economia,

a l’Ajuntament treballem per fer més justos els tributs municipals. Volem un sistema fiscal d’acord amb la capacitat econòmica dels ciutadans, així donem més possibilitats de redistribució de la riquesa i fem que les desigualtats disminueixin

La guia, a més d’informar dels deutes tributaris, també inclou la informació de l’exposició pública dels padrons, la domiciliació dels rebuts i el pla de pagament personalitzat.

Fernàndez considera que

la Guia tributària té una clara voluntat de millorar la informació i l’assistència tributària a les ciutadanes i ciutadans de Sabadell i de facilitar el compliment dels nostres deures tributaris

Ubicació