08
Juliol
2020

Nou programa d’ocupació permet contractar 53 persones en atur per fer obres i serveis en benefici de la ciutat

Nou programa d’ocupació permet contractar 53 persones en atur per fer obres i serveis en benefici de la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa nous programes d’ocupació per fer possible que persones en situació d’atur puguin reprendre la seva experiència professional iadquirir una millora de la seva ocupabilitat. Per mitjà d’aquests projectes es contractaran 53 persones aquest juliol a través l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL. Les persones ja seleccionades tindran un contracte i en funció dels casos la durada oscil·la entre els 2 i 9 mesos per fer obres i serveis en benefici del conjunt de la ciutat, amb l’avantatge d’un acompanyament d’un tècnic que els facilitarà instruments per a la seva incorporació posterior al mercat de treball ordinari un cop finalitzat el seu pas per aquests programes.

Els llocs de treball previstos són per a auxiliars d’acompanyament a la gent gran, auxiliars de xarxes, oficials de neteja, oficial de jardineria, arquitecte tècnic, agents cíviques, mainaderes, personal per al manteniment de patis escolars i personal de suport tècnic. A més, es contracta personal vinculat a llocs de treball per donar servei a les piscines municipals (manteniment del vas, guardar-roba, taquilles).

Part d’aquestes especialitats estan vinculades als programes subvencionats directament pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És el cas del programa d’ocupació Enfeina’t, que permet la contractació de persones en atur de llarga durada i el programa Treball als Barris dissenyat específicament per donar una oportunitat laboral a persones veïnes dels barris de la zona sud (la Creu de Barberà, Espronceda, Campoamor i les Termes) i de la zona del Ripoll (Can Puiggener, Torre-romeu, CanRoqueta, el Poblenou).

Pel que fa a les persones en atur contractades per donar servei a les piscines municipals, és mitjançant un programa d’ocupació municipal amb aportació del propi l’Ajuntament de Sabadell.

Segons la tinenta d’alcaldessa de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González,

“en aquests moments, en què les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 han perjudicat moltes famílies, és imprescindible més que mai donar suport a les persones en la seva carrera professional”.

Tal com preveu el pla de xoc presentat per l’Ajuntament s’adaptaran els programes de formació i treball que, en els propers mesos, possibilitaran la contractació temporal d’un total de 125 persones, a més de les inicialment previstes, per a obres públiques i serveis, tasques d’atenció al ciutadà i joves en pràctiques.

Inscripció

Per participar en els futurs processos de selecció d’aquests programes convé estar inscrit a l'OTG, ja que és des d'allà d'on es deriven les persones usuàries a l’Ajuntament. Només en el cas de les convocatòries que hi pugui haver de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona es publiquen a sabadelltreball.cat o vaporllonch.cat.