14
Febrer
2020

Participants en programes d’ocupació milloren l’edifici del Museu d’Art

Participants en programes d’ocupació milloren l’edifici del Museu d’Art

L’Ajuntament de Sabadell està millorant les instal·lacions del Museu d’Art de Sabadell. En concret, s’estan realitzant els treballs finals que han permès la rehabilitació integral de la façana del Museu d’Art, aplicant materials d’origen natural com el morter i estuc de calç  i  la rehabilitació de tots els porticons de fusta, baranes de balcons i els propis balcons.

En la millora d’aquest equipament estan treballant actualment un grup de 6 persones provinents de l’atur participants en programes d’ocupació de l’especialitat de pintura. La majoria d’aquestes persones són majors de 45 anys que han exhaurit la prestació per desocupació i acumulen més de 2 anys sense un contracte laboral.

Per mitjà d’aquests programes, alhora que les persones participants tenen un contracte de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell S.L per realitzar obres d’interès general i social per a la ciutat, reben formació. En aquest cas concret, la majoria del grup té un contracte de 6 i 12 mesos i dins la seva jornada laboral s’inclouen 100 hores de formació.

La formació que rebrà la majoria del grup està vinculada a l’obtenció d’un títol oficial com és el Certificat de Professionalitat d’Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció.

Any 2020

Durant aquest 2020 un total de 298 persones en situació d’atur participaran  en els programes de formació i treball que l’Ajuntament de Sabadell desenvoluparà amb les subvencions atorgades pel Servei d’ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona per un import de més de 4,7 milions d’euros. L’objectiu és formar i contractar persones en atur que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina a la vegada i ajudar-les a fer més fàcil el seu reton al mercat de treball.

Segons les darreres dades disponibles, la mitjana d’inserció en el mercat laboral ordinari de les persones participants en programes d’ocupació a posteriori del seu pas per aquest projecte és superior al 44%.