29
Maig
2017

Sabadell estudiarà la qualitat de l’aire amb la instal·lació de captadors de nitrogen

Presentació a la ciutadania del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire

L’Ajuntament de Sabadell farà una campanya de mesures dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) durant el setembre. Aquesta campanya permetrà instal·lar captadors passius a fanals a la via pública, aproximadament a dos metres d'alçada. Es triaran espais en entorns escolars, en carrers on es preveuen actuacions significatives el 2018 i en altres que permetin contrastar nivells d'immissió o en fase d'estudi.

El cost d’aquesta campanya serà de 3.025 euros i la finançarà la Diputació de Barcelona.

És un primer pas per a la instal·lació progressiva de sensors a diferents punts de la ciutat, que ens proporcionaran dades molt concretes i ens permetran avançar en la política estratègica de millorar la qualitat de l’aire a la ciutat”, ha afirmat Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat.

Les dades de les quals es disposa avui indiquen que Sabadell ha superat durant diversos anys els màxims establerts d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), cosa que provoca que el 30% de la població respiri aire de mala qualitat a la ciutat, amb els consegüents efectes en la salut.

L’evolució de la qualitat de l’aire a Sabadell presenta uns nivells màxims al límit de 40 micrograms / m3 de PM10, així com superacions fins a 2015 dels nivells màxims establerts de NOx. D’acord amb la normativa vigent, en casos com aquest les ciutats de més de 100.000 habitants han d’elaborar un Pla d’Acció Local per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA).

Aquest Pla, que previsiblement el Ple municipal aprovarà al mes de juny, s’ha elaborat amb la participació tècnica de membres de la Diputació de Barcelona, de l’Agència d’Ecologia Urbana i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’Ajuntament ha pogut disposar del suport d’una institució reconeguda a escala internacional com l’ISGlobal, allotjada al CREAL de Barcelona, entitat de recerca en matèria de salut ambiental i gestora del projecte INMA (Infància i Medi Ambient).

La col·laboració entre aquestes tres institucions –Ajuntament, Agència d’Ecologia Urbana i ISGlobal– ha permès elaborar una diagnosi per al PAMQA 2017-2022 amb un nivell de detall molt important gràcies a la recol·lecció d’informació de més de 160 punts de la ciutat. Aquestes dades han estat facilitades per l’ISGlobal i han permès tenir una de les diagnosis d’aquest tipus de Pla més acurada de la regió metropolitana.

Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, ha destacat que

el PAMQA ens permetrà prendre mesures contundents per lluitar contra la contaminació atmosfèrica, una problemàtica lligada en bona part a l’ús del vehicle privat i que ha de portar-nos a replantejar la mobilitat a la ciutat”.

El Pla es va presentar l’11 de maig i el proper dimarts 30 es farà una jornada de retorn amb totes les persones i entitats interessades. L’acte començarà a les 6 de la tarda, a l’Auditori Francesc Trabal de la Biblioteca Vapor Badia, i es preveu una breu explicació del PAMQA i de la metodologia de treball de la sessió, per passar després al treball en grups i a la posada en comú de la tasca dels grups.

Categories Sabadell 2030, Medi ambient, Transició Ecològica Tags medi ambient, Pla Millora, qualitat de l'aire, sostenibilitat