07
Juny
2022

Sabadell localitza una nova troballa arqueològica: un aqüeducte romà subterrani a Sant Pau de Riu-sec

Es tracta del segon cuniculus romà més important de Catalunya

Sabadell localitza una nova troballa arqueològica: un aqüeducte romà subterrani a Sant Pau de Riu-sec

La ciutat comptarà a partir d’ara amb una nova joia arqueològica; el segon cuniculus romà més important de Catalunya. Una intervenció arqueològica que s’ha dut terme aquests darrers dos anys en una parcel·la a Sant Pau de Riu-Sec ha permès localitzar aquest aqüeducte subterrani d’aigües netes.

D’acord amb la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb el promotor Bricomart, un tram d’uns 20 metres del cuniculus es conservarà, es museïtzarà i s’adequarà per a les visites en l’espai público-privat del futur establiment comercial Bricomart que s’implantarà en aquesta parcel·la. El finançament i l’adequació anirà a càrrec del promotor amb un cost superior als 150.000 euros. Pel que fa a la intervenció arqueològica, aquesta ha estat realitzada per l’empresa Catarqueòlegs SL.

La resta de tram, un cop ja ha estat documentat i analitzat, quedarà afectat per l’obra nova de la nau comercial Bricomart. Tot i així, s’ha fet un enregistrament en 3D d’aquest segment del cuniculus (a càrrec de Bricomart), per tenir-lo a l’abast com a recurs didàctic. Aquest acord amb la promoció privada permetrà que el Museu d’Història de Sabadell (MHS) hi pugui programar visites per a escolars i públic en general.

Característiques tècniques

Aquesta galeria subterrània està excavada al terreny geològic i té 60 cm d’amplada. La galeria presenta un traçat força rectilini, orientat sud-est/nord-oest, amb un lleuger pendent descendent cap al nord-oest. La secció és de parets verticals i fons pla, amb  el sostre de volta amb una alçada màxima d’1,70 m. En total s’ha pogut comprovar l’existència de 149 m del seu traçat, dels quals se n’han excavat 127 m.

Es tracta d’un aqüeducte subterrani per portar aigües netes, del qual se n’ha pogut descobrir l’origen de captació de l’aigua, -un pou o font del qual n’ha desaparegut bona part de la seva morfologia-, però no el seu destí.

El segon cuniculus més rellevant de Catalunya

El cuniculus de Sant Pau de Riu-sec és una de les poques estructures d’enginyeria hidràulica romana d’aquestes característiques conservades a Catalunya. El més rellevant en termes tipològics, històrics i científics es troba a l’antiga Tarraco romana, a una profunditat de 12 m del subsol de l’actual ciutat.

A Sabadell, al Parc de Can Gambús, també s’hi conserva un tram d’un altre cuniculus d’època romana republicana, que ara passa a ser el tercer en importància i longitud conservat a Catalunya.

Més informació