06
Maig
2022

Sabadell senyalitza per primera vegada un tram de la seva muralla medieval

La recuperació i senyalització s’han fet en l’espai públic entre la Via Massagué i el Raval de Dins

Sabadell senyalitza per primera vegada un tram de la seva muralla medieval

Sabadell fa un pas endavant en la recuperació d’elements patrimonials amb la senyalització d’un tram de la seva muralla baixmedieval dels segles XIV-XV. Es tracta d’un segment de la muralla ubicat en el nou solar edificat a la Via Massagué i el Raval de Dins, enfront de l’església de la Puríssima Concepció. És en aquest espai públic, que s’obre aquest cap de setmana, on s’ha restaurat i senyalitzat el tram de la muralla que encerclava l’antic barri del Raval.

L’objectiu de la senyalització és la divulgació del coneixement històric del nucli fundacional i de la riquesa patrimonial arqueològica de la ciutat. De fet, en el vestíbul d’un dels nous blocs que s’hi han construït en aquest espai, també s’instal·larà una petita exposició permanent amb una mostra de les terracotes que decoraven les façanes i els terrats dels antics casals enderrocats. Es tracta de les produccions fetes a l’obrador de ceràmica de l’Escaiola, conegut popularment com a Can Bolsós, ubicat durant el segle XIX a l’actual botiga Ventura.

La recuperació d’aquests elements patrimonials s’ha fet sota la coordinació de l’Ajuntament de Sabadell, el Museu d’Història de Sabadell i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració i el suport financer del promotor Mañero Constructors.

Sabadello, la vila medieval emmurallada

La muralla medieval de Sabadell data dels segles XIV-XV i es documenta per primera vegada el 1374, en un documental on es cita que la vila està “…murallada é valleyada…”.

La vila medieval de Sabadello es forma entre els segles XI-XIII al voltant de l’antic mercat, que ocupava la meitat nord de l’actual passeig de la Plaça Major, i la sagrera de l’església romànica de Sant Salvador, que és l’actual església de Sant Fèlix. Aquest primer nucli urbà, que s’estenia cap al nord fins a incloure el barri del Raval, es va fortificar i va quedar envoltat per una muralla i un fossat defensiu entre els segles XIV-XV. Al llarg de l’època moderna, el sistema defensiu es va anar abandonant fins que va quedar inutilitzat.

La intervenció arqueològica del solar de la Via Massagué ha permès identificar les restes de la muralla, però també altres estructures significatives com les restes d’un antic casal gòtic dels segles XIII-XIV, tres forns de producció de vidre del segle XVI i un gran forn de terrissa dels segles XVII-XVIII, entre d’altres.