26
Febrer
2019

Una Taula de Debat de les Activitats Econòmiques facilitarà la relació d’empreses i professionals amb l’administració

Tindrà caràcter consultiu i els seus dictàmens es consideraran recomanacions

Una Taula de Debat de les Activitats Econòmiques facilitarà la relació d’empreses i professionals amb l’administració

El Ple de Febrer sotmetrà a aprovació la creació d’una Taula de Debat de les Activitats Econòmiques de Sabadell. Aquest òrgan consultiu de participació i informació, estarà adscrit al departament d’activitats municipals i tindrà la finalitat de facilitar la relació de les empreses i els professionals amb les administracions públiques. L’objectiu és clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques i, conseqüentment, als ciutadans i les empreses i agilitar la implantació de les activitats econòmiques de la ciutat.

Les normatives garanteixen els drets dels treballadors, els drets dels usuaris i les condicions dignes per a totes les activitats, però el compliment de la normativa ha de ser compatible amb el foment del dinamisme econòmic local. 

L’Ajuntament ha de ser un facilitador per a totes les activitats econòmiques amb valor,

tal i com assenyala la tinenta d’alcalde de Promoció de la Ciutat i regidora de Comerç, Marisol Martínez, qui, a més, ha afegit que

per aquesta raó, hem de tenir un espai per analitzar i debatre conjuntament sobre com garantim la informació, formació i assessorament a qualsevol emprenedor per tal que pugui obrir i desenvolupar l’activitat amb totes les garanties i amb la màxima eficiència en el procediment.

Funcions

La taula tindrà caràcter consultiu i els seus dictàmens es consideraran recomanacions. Les funcions seran principalment fomentar i promoure la participació activa dels operadors implicats en tot allò referent a les activitats, especialment en els aspectes relacionats en l’aplicació de la normativa vigent. També caldrà que identifiqui i analitzi les problemàtiques administratives o tècniques que dificulten la implantació d’activitats econòmiques i la creació de grups de treball per a proposar accions per a la seva superació.

Aquest òrgan debatrà específicament temes d’aplicació i interpretació de normativa en matèria d’activitats econòmiques, i elaborarà circulars interpretatives per a promoure la  seva correcta implantació. A més, donarà resposta i informació respecte a nous requeriments normatius, garantirà la revisió i actualització dels criteris interpretatius de la normativa i determinarà les millores que es poden incorporar en els procediments de verificació d’activitats.

Per últim, haurà de fomentar el desenvolupament de les activitats garantint el compliment de la normativa, especialment pel que fa als aspectes relacionats amb la seguretat i d’incidència en l’entorn i el medi ambient.

Composició

La composició de la Taula de Debat de les Activitats Econòmiques comptarà amb personal tècnic municipal; representants dels col·legis professionals de l’àmbit de l’enginyeria i altres col·legis professionals; de gremis, entitats o col·lectius professionals relacionats amb sectors d’activitat econòmica; i un representant de l’administració de la Generalitat de Catalunya.