PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Dades del Servei

Des de l’any 2006, l’Ajuntament de Sabadell ofereix a la ciutadania la mediació com a servei públic i gratuït a través del Servei de Mediació Comunitària (SMC), amb la col·laboració del Programa de Mediació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. 15 anys després aquest Servei representa un dels eixos per a l’enfortiment de la convivència i la cohesió social a la ciutat.

L’any 2021 ha estat un any marcat per la pandèmia, per això el Servei de Mediació ha continuat adaptant l’atenció a la ciutadania amb totes les mesures de seguretat per tal de poder seguir donant un servei presencial i, quan aquest no ha estat possible, s’ha fet ús de videotrucades, entrevistes telefòniques o, en el cas de les accions formatives, s’han fet online.

Al llarg del 2021, el Servei de Mediació ha atès un total de 518 persones de 215 sol·licituds de mediació. El temps de resposta per part del SMC, un cop arriba la sol·licitud, és de 2-3 dies com a màxim i el temps mig de resolució del problema és de 68 dies.

D’aquestes sol·licituds, 182 han tancat un procés de mediació amb un resultat favorable del 73% front el 27% de desfavorables. Els acords presos al llarg de l’exercici han beneficiat 2.133 persones.

17 gràfic dades mediació

Les casuístiques més destacables durant aquest any entre les problemàtiques entre el veïnat han estat els sorolls (45%), les dificultats de relació en general (13%), les humitats (9’8%) i les molèsties ocasionades per animals de companyia (4’4%). Quant a les problemàtiques de l’àmbit familiar, representen el 12% dels casos que s’atenen al Servei. Pel que fa als conflictes a l’àmbit escolar, i concretament a l’assetjament, representen un 4% del total de casos.

En el 32% dels casos és la ciutadania la que contacta directament amb el SMC per interessar-se pel funcionament d’un procés de mediació. El 62% hi accedeix a través de personal municipal com és la Policia Municipal (21%), les oficines del SAC (13%), el Servei d’Urbanisme (5%) o Acció Social (4’3%). Finalment, un 6% dels casos arriben derivats per entitats professionals com ara de l’administració de finques, l’advocacia, la psicologia, etc.

Pel que fa a les accions formatives i divulgatives de la mediació, aquestes es donen principalment en els centres educatius de la ciutat. Al llarg del 2021, malgrat la situació de pandèmia, s’han realitzat 24 accions educatives en les que hi han participat 603 persones, entre les accions dirigides a infants i joves i les dirigides a personal directiu i docent:

  • 17 tallers de gestió de conflictes per a alumnat de primària en el marc del programa Ciutat i Escola;
  • 3 tallers de sensibilització al voltant de l’assetjament escolar
  • i 4 formacions en pràctiques restauratives a professorat dels centres educatius.