Cessió d'espais als Centres Cívics i a l'Espai Polivalent del Parc del Nord

Per utilitzar les aules, les sales d'actes dels centres cívics i els auditoris, per a actes públics, organitzats per agents socials (col.lectius, entitats culturals, socials o polítiques i privats amb vocació pública i centres educatius), cal fer una reseva prèvia amb un mínim de 15 dies d'antelació i màxim 3 mesos abans de l'activitat. Les sol·licituds d'un espai de manera continuada en període escolar (setembre a juny) s'han de presentar abans del 15 de juliol.

Imprimeix