PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Dimarts 9 de juny de 2020 a les 09:30h
Ubicació: Videoconferència

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Transparència i Organització
Serveis Municipals-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc. A partir de 2018 a la plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Fonts:Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Transparència i Organització
IAS
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 65

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc. A partir de 2018 a la plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48, 65, 69, 70
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante, transparencia, transparència

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc. A partir de 2018 a la plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Fonts:Transparència i Organització
Serveis Municipals-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a; 14.2c
INFOPARTICIPA 37: ITA 55

Descàrregues

Relació de convenis subscrits 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Convenis
Descripció: Convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
INFOPARTICIPA 37; ITA 55
Etiquetes:convenios, convenis

Descàrregues

Relació de convenis subscrits 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Relació de convenis 2018
Format:
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 01/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Relació de convenis 2017
Format:
Data creació: 11/04/2018
Data publicació: 18/04/2018
Freqüència d'actualització: Anual