PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante, transparencia, transparència

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc. A partir de 2018 a la plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: Composició de cada mesa, i Dates de Convocatòria de les Meses de cada contractació. Actes de les meses de contractació
Fonts:
  Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, Mesa de contractació, Taula de contractació, Mesas de contratación, perfil contractant, perfil contratante

Descàrregues

Pperfil del contractant, dins cada contracte podreu trobar tots els documents corresponents a la licitació. Hi ha un apartat que inclou tots els documents corresponents a les Meses de Contractació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
Fonts:
  Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Modificacions de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb indicació de la denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques.
Fonts:
  Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, perfil contractant, perfil contratante

Descàrregues

La contractació municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d

Descàrregues

Informació sobre contractes menors. Consultar les publicacions agregades al perfil del contractant
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2021
Llistat de contractes menors extret de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 2020
Format:
Data creació: 14/03/2022
Data publicació: 15/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Relació de contractes menors segons imports i tipus. Gràfics 2021
Format:
Data creació: 14/03/2022
Data publicació: 15/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
2020
Llistat de contractes menors extret de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 2020
Format:
Data creació: 19/10/2021
Data publicació: 22/10/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2019
Llistat de contractes menors extret de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 2019
Format:
Inici periode: 01/01/2019
Fi periode: 31/12/2019
Data creació: 19/10/2021
Data publicació: 22/10/2021
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d

Descàrregues

Perfil del Contractant. Plataforma contractació Generalitat de Catalunya. Cerca avançada d'expedients. Indicar Procediment de licitació.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Descripció: Els indicadors i estadístiques de la contractació pública
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
La contractació municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Patrimoni municipal i inventaris
Fonts:
  Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD

Descàrregues

2021
Espais municipals
Format:
Data creació: 14/02/2022
Data publicació: 17/02/2022
Freqüència d'actualització: Anual

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Patrimoni municipal i inventaris
Descripció: La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.
Fonts:
  Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, patrimoni, Patrimonio, inventari, inventario, bens patrimonials, bienes patrimoniales, béns, bienes

Descàrregues

Informació econòmica de l'inventari
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Patrimoni: dades de gestió, compres, vendes, drets reals, cessions d'ús i arrendaments.
Format:
Data creació: 22/05/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual