PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

CONSTRUINT CIUTAT 2019 - FASES DEL PROCÉS

L’Ajuntament posa a disposició 1.000.000€ del pressupost municipal 2019 amb l’objectiu que la ciutadania aporti propostes per a millorar l’espai públic, els equipaments municipals i la cohesió social a la nostra ciutat.

construint19

Àmbit temàtic, pressupost total i quantia màxima de les propostes

1.    Propostes per a la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri, que facin referència a:

•    Nova urbanització i/o rehabilitació d’espais públics.
•    Inversió per a la millora d’equipaments de titularitat municipal adreçats a ús ciutadà.

Es destinaran 500.000€, amb un pressupost màxim de 100.000€ per proposta

Els projectes finalment seleccionats s’executaran per part de l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió (això exclou despeses associades al manteniment ordinari).


2.    Propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri, que siguin:

•    D’àmbit social, cultural, educatiu, esportiu, etc. adreçades a les persones en general i/o a col·lectius específics.
•    A l’entorn de la intervenció comunitària, que tinguin per objecte el canvi estructural, la millora de la cohesió i de les condicions de vida de la ciutadania.

Es destinaran 500.000€, amb un pressupost màxim de 100.000€ per proposta

Els projectes finalment seleccionats els executaran les entitats proposants, i es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions plurianuals per concessió directa (amb formalització de convenis i l’obligatorietat de justificar despeses).

 

Cartells Si jo fos faria9FASES DEL PROCÉS

1.    Informació: de l'1 al 16 de setembre de 2018

 

2.    Presentació de propostes: Del 17 de setembre al 29 d’octubre de 2018

 

3.    Valoració tècnica i viabilitat de les propostes: Del 8 de novembre al 14 de desembre de 2018

4.    Suport a les propostes: Del 8 al 21 de gener de 2019

 

5.    Resultats finals: Del 22 al 28 de gener de 2019

Les propostes s’ordenaran, de major a menor, segons nombre final de suports rebuts, admetent  com a màxim una proposta per barri i tres per districte.

 

>> Més informació

 

 

També et pot interessar...