26
Març
2021

L’OMIC va atendre més de 5.700 casos el 2020, un 4,26% més que el 2019

La situació d’incertesa per la pandèmia ha fet pujar més les consultes sobre consum envers les reclamacions

L’OMIC va atendre més de 5.700 casos el 2020, un 4,26% més que el 2019

El total de les atencions fetes a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor en tot l’any 2020 ha estat de 5.746, un 4,26% més que l’any 2019. Del total de casos, 4.223 han estat consultes sobre consum i 1.523, queixes i reclamacions, sobretot relacionades amb telefonia, productes, subministraments bàsics i casos d’habitatge. 

Les consultes ateses han incrementat en un 23,1%, deixant palesa la necessitat dels consumidors durant aquests mesos d’incertesa, més d’assessorament que no pas de registre de reclamacions. En concret, les consultes han representat un gruix del 73,5% respecte el total de casos atesos. Majoritàriament els casos han entrat per via telefònica (2.663) i per mitjans telemàtics (1.536). Les atencions presencials han estat de 1.171. 

Per contra, i també a causa de la pandèmia i a la reducció de les atencions presencials, el nombre de reclamacions tancades l’any 2020 ha disminuït respecte a l’any anterior en un 25,8%. Dels expedients de reclamació tancats i en què va mediar l’OMIC (1.273), el 44,8% es van tancar per resultat favorable per al consumidor. 

Dels expedients restants, 55 van ser derivats a l’organisme competent, com ara Inspecció i Disciplina de Mercats, Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya o la Direcció General d’Energia i Mines. A més, 321 reclamacions es van derivar a la Junta Arbitral de Consum de Sabadell per resoldre el conflicte mitjançant laude arbitral, (amb un resultat de 72 mediacions en Junta Arbitral i 85 laudes favorables al reclamant). Això suposa un total de resolucions favorables al consumidor del 44,4% gestionades pel servei de Consum de l’Ajuntament.

InfJUNTARBITRAL2021 

Activitats de sensibilització

En els darrers anys, s’observa que el perfil del consumidor està canviant i té més mitjans on informar-se. En aquest context, des de l’OMIC es fa un treball pedagògic quan es fan les atencions, motiu pel qual molts dels usuaris ja coneixen els seus drets. A més, desenvolupa algunes activitats de sensibilització al voltant del consum en adreçades a diferents col·lectius de la ciutat.

En coordinació amb l'Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona, a fi de fomentar el consum responsable, des del 2014 s’està oferint una sèrie de tallers formatius a diferents col·lectius de la ciutat. Durant l’any 2020, s’ha fet una acció formativa adreçada a la gent gran sobre subministrament a la llar; 2 adreçades a infants sobre joguines; i dues més de caire intern a personal municipal de l’OMIC i Atenció Ciutadana, per millorar l’eficiència en l’atenció dels casos.

En aquesta mateixa línia, alumnes de 5è i 6è de primària de diferents escoles de Sabadell van participar la tardor passada en activitats de sensibilització sobre consum responsable de joguines. El projecte, sota el nom de “Joguines Responsables a Sabadell”, ha estat una prova pilot dirigida a 12 grups escolars mitjançant propostes i tallers per donar a conèixer als alumnes la realitat del consum de joguines i les diferents opcions per consumir-les de manera més sostenible i responsable

L’experiència amb aquest projecte va ser molt positiva, es va adaptar el projecte a la situació de pandèmia i es va poder resoldre amb èxit. El resultat s’ha traduït en una Guia sobre el Consum Responsable de Joguines, publicada al web de Consum.

Mapa de Consum Responsable

D’altra banda, en el marc de la commemoració del Dia de les Persones Consumidores del 15 de març, es va presentar la renovada Guia de consum responsable. Els treballs de confecció del mapa van començar el 2016 i van rebre una nova embranzida el 2020, amb la finalitat de donar visibilitat a iniciatives del comerç local amb bones pràctiques i al tercer sector que ofereix serveis i iniciatives de l’economia social i solidària.

També amb motiu del dia mundial es va posar en marxa una proposta d’activitats infantils i familiars, que pretenen sensibilitzar i educar als infants d’una manera lúdica sobre el malbaratament alimentari, la reutilització de materials, el reciclatge o el consum d’energia i aigua.