13
Juliol
2022

Rebaixes al carrer el proper cap de setmana

Rebaixes al carrer el proper cap de setmana

Sabadell Comerç Centre organitza una nova edició de la “Botiga al carrer. Rebaixes d’estiu”, durant els dies 15 i 16 de juliol. Els comerços del centre que ho han demanat poden exposar els seus productes al carrer, amb promocions i ofertes just davant dels seus establiments.

Els establiments que no tinguin espai davant la seva botiga es podran instal·lar en una carpa que s'habilitarà a aquest efecte.

Consells per comprar a les rebaixes

La campanya de rebaixes d’estiu s’inicia habitualment als comerços de Catalunya de l’1 de juliol i s’allarga fins al 31 d’agost. L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell recorda què cal tenir en compte a l’hora de comprar un producte o servei en rebaixes.

Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i el rebaixat i han de tenir les mateixes garanties que abans dels descomptes. A més, els articles han d’haver estat a la venda amb anterioritat. Els comerços no poden adquirir-los especialment per a la venda en rebaixes.

Pel que fa a les condicions de venda, l'establiment ha de mantenir els mateixos criteris que durant la resta de l'any. Si habitualment accepta targetes de crèdit, també n'ha d'acceptar en períodes de rebaixes. Si l'establiment fa un val de compra per bescanviar el producte adquirit –que és una acció voluntària per part del comerciant– durant les rebaixes, l'ha de fer pel preu realment pagat pel producte. D’altra banda, un cop anunciades les rebaixes d’un determinat producte per a una temporada determinada, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes idèntics a l’oferta per tal de vendre’ls en les mateixes condicions anunciades. Aquest estoc serà proporcional a la durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta.

S’ha de diferenciar les vendes en rebaixes d’altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals, com ara les vendes en liquidació (pel tancament o canvi d’orientació del negoci), les vendes de saldos (per tractar-se d’articles passats de moda o deteriorats) i les ofertes (per tal de promocionar un producte).

També és important parar atenció de quins són els productes realment rebaixats. Es poden trobar, en el mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan. En tot cas a l’establiment han d’estar ben diferenciats els uns dels altres. Es recorda conservar els catàlegs comercials, la publicitat, les instruccions amb els preus i les característiques de l’article i demanar la factura o el tiquet de compra, amb la referència concreta de l’article que es compra. Cal preguntar si accepten canvis ja que no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial.

Pel que fa a les compres en línia, la llei atorga als consumidors un període mínim de 14 dies per retornar el producte adquirit, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc. És important la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, es recomana contactar amb l’empresa perquè resolguin les qüestions plantejades.